Kan mine kreditorer gøre udlæg i min forsikringsudbetaling som følge af kritisk sygdom?

Jeg har en større gæld efter lukning af virksomhed. Jeg afdrager ikke på gælden.

For nylig fik jeg konstateret en kritisk sygdom og min forsikring kommer til udbetaling.

Kan mine kreditorer gøre udlæg i pengene?

Svar:

Ifølge retsplejelovens § 513, stk. 1 kan der ikke gøres udlæg i erstatning for invaliditet eller tab af forsørger eller i godtgørelse i forbindelse hermed, hvis beløbet tilkommer skadelidte eller den, som har mistet en forsørger. Er beløbet udbetalt, kan udlæg dog ske, medmindre summen ved indsættelse på særskilt konto i bank eller sparekasse eller på anden måde er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue. Tilsvarende gælder om renter og udbytte af kapitalen.

Bestemmelsen omfatter ikke direkte en forsikringsudbetaling for kritisk sygdom, men der er gode muligheder for, at domstolene vil nå frem til, at der ikke kan gøres udlæg i de udbetalte beløb, forudsat at de er holdt klart adskilt fra dine øvrige midler.

Der er endnu ingen trykt retspraksis om problemet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus