Hvad sker der, hvis jeg ikke møder i fogedretten?

Jeg er blevet tilsagt til at møde i fogedretten vedr. en verserende sag og vil derfor gerne vide:

Hvad sker der, hvis jeg ikke møder op?

Må jeg lade være med at udtale mig?

Svar:

Hvis du udebliver uden anmeldt lovligt forfald, selv om du er lovligt tilsagt, vil fogedretten normalt afsige en kendelse om, at du skal fremstilles i fogedretten bed politiets hjælp. Du bliver så afhentet af politiet tidligt om morgenen og kørt til fogedretten.

Du har i fogedretten pligt til at svare på spørgsmål om dine  og din husstands økonomiske forhold. Hvis du ikke vil svare, kan fogedretten bestemme, at du skal sættes i arresten, indtil du svarer, dog maksimalt i 6 måneder.

Fogedretten kan pålægge dig at udtale dig under strafansvar

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus