Dækker 10-årig garanti på et cykelstel?

Sidste onsdag skete der det, at mens jeg kørte hjem fra arbejde på min cykel brød stellet sammen under mig. Stellet er 7 år gammel og garantien er på 10 år.

I dag har jeg talt med cykelsmeden, der hævder, at der er tale om en påkørsel, hvorfor han ikke vil gøre noget ved sagen. Jeg ved selv, at jeg på intet tidspunkt er blevet påkørt.

Det kan da ikke passe, at han skal slippe så nemt om det?

Med Venlig Hilsen

Claus

SVAR:

Få i første ombæring en anden cykelsmed til at vurdere, hvorfor stellet er brudt sammen. Giver han dig ret i, at stellet aldrig er påkørt, men at skaden fx skyldes metaltræthed - eller hvad ved jeg - kan du gøre følgende:

Send den første cykelsmed (hvor du købte cyklen) et anbefalet brev, som du af bevismæssige grunde beholder en kopi af. Forklar i brevet, at dit stel er brudt sammen pga.... (og vedlæg eventuelt en kopi af erklæringen fra den anden cykelsmed), og at du kræver det repareret i henhold til den ti-årige garanti.

Skriv at du ønsker et skriftligt svar på dit brev, da du - hvis cykelsmeden ikke lever op til sine forpligtelser - agter at gå videre med sagen.

Ender sagen med et afslag fra cykelsmeden, selv om du har din dokumentation i orden, er du velkommen tilbage her i brevkassen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund