Køb af byggegrund af min onkel.

Min onkel, som jeg bor til leje hos, og som ingen børn har, har en grund på i alt 4.000 kvm. Hans hus er på i alt 140 kvm.

Min onkel vil gerne sælge 1.000 kvm. af grunden til mig, så jeg og min familie kan bygge et hus.

Kan han selv bestemme, til hvilken pris han vil sælge grunden ?

Findes der eventuelt en "bedre og billigere" løsning for mig og min familie, da min onkel ikke ønsker at tjene på "handelen" ?

SVAR:

Din onkel kan ikke sælge grund til en pris, der er lavere end handelsværdien. Dette vil være en gave, som du skal betale indkomstskat af. Hvis grundens handelsværdi f. eks. er 300.000 kr., og du køber den for 200.000 kr., er der en gave på 100.000 kr. indbygget i handelen.

Din onkel skal formentlig også betale skat af en del af salgssummen efter ejendomsavancebeskatningsloven, og også i denne relation skal den skattepligtige fortjeneste beregnes i forhold til handelsværdien og ikke en lavere aftale pris.

Man kan i visse tilfælde overdrage til arvinger eller disses nære pårørende til en pris på 15% under den nyeste ejendomsvurdering, uden at dette betragtes som en gave. Da den uudstykkede grund ikke er selvstændigt vurderet, tror jeg det bliver svært at anvende denne regel.

Jeg foreslår, at I kontakter en advokat, som kan bistå jer med overdragelsen, herunder at finde frem til en pris, som kan godkendes af skattemyndighederne.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg