Udmeldelse af bogklub?

Jeg vil gerne bede om rådgivning i en sag om telefonsalg og inkasso. Sagens økonomiske omfang er heldigvis overkommeligt, men jeg mener, at jeg er blevet udsat for en meget dårlig behandling og har ikke lyst til betale det krævede beløb.

Jeg blev i starten af jan. 1997 kontaktet telefonisk af bogklubben B. Jeg blev her tilbudt en bogpakke med fire bøger for kr. 50 samt et "prøvemedlemskab" af bogklubben. Jeg fik at vide at bogpakken desuden ville indeholde et kort, som jeg skulle indsende, hvis jeg ikke ville være medlem. Jeg accepterede dette tilbud.

Efter ca. 3-4 uger modtog jeg et kort, der fortalte at bogpakken desværre ville været noget forsinket.

Den forventede bogpakke dukkede aldrig op og jeg fik derfor ikke mulighed for at "frasige" mig et medlemskab.

Min hensigt var klart, at når jeg havde modtaget bogpakken med "udmeldings-kortet" ville jeg betale kr. 50,- og frasige mig et medlemskab. Jeg modtog aldrig bogpakken, men fik istedet tilsendt månedens bog, som jeg heller ikke havde haft mulighed for at fravælge. En bog, som jeg ikke ville kunne returnere udgiftsfrit.

Jeg blev sur og meget stædig og besluttede at jeg ikke ville ofre en krone eller et minut mere på denne sag.

Jeg valgte at ignorere alle nedenstående henvendelser fra Bogsamleren.

I feb. 1997 kom månedens bog og en opkrævning på kr. 115,50. Jeg blev nu betragtet som medlem med nr.

I mar. 1997 kom en rykker. Jeg var nu automatisk udmeldt af bogklubben.

I apr. 1997 kommer endnu en rykker pålagt kr. 20,-

I maj 1997 kom 3. rykker pålagt endnu kr. 20,- og en trussel om at sagen vil blive overgivet til retslig inkasso.

I jun. 1997 kom 4. rykker pålagt yderligere kr. 20,- (ialt kr. 175,50) og en meddelelse om at sagen ville blive overgivet til retslig inkasso, hvis jeg ikke reagerede.

I juli 1997 modtog jeg en rykker fra et incassobureau. De kræver foruden de kr. 175,50, et ekspeditionsgebyr på kr. 95,10 og renter på 1% fra forfaldsdato. De truer med uden yderligere varsel at overgive sagen til retslig inkasso.

I går d. 13. aug. 1997 modtog jeg 2. rykker fra inkasso-firmaet med en meddelelse om at indberetning er sket til "inkasso-advokaten". Jeg bliver tilbudt et frivilligt forlig (indbetaling af kr. 279,32). Hvis jeg ikke betaler vil der "påløbe yderligere omkostninger til retsgebyrer m.v. ialt ca. kr. 2000,-"

Jeg får desuden oplyst, at når jeg først har modtaget stævning, er det for sent at fortryde.

Jeg har indtil nu følt mig rimelig sikker på at rykkerne ville stoppe og de ville opgive mig.

1. Har bogklubben ikke overtrådt forbudet mod telefonsalg?

2. Har bogklubben et lovligt krav på det ovennævnte beløb?

3. Bluffer inkasso-firmaet?, eller kan de på det foreliggende grundlag stævne mig i f.eks en Københavnsk ret, med deraf følgende store udgifter for mig?

4. Står jeg svagt pga. af min manglende reaktion overfor bogklubben.?

5. Det seneste gebyr (kr. 95,10) synes forholdsmæssigt stort og 1% er da vist ikke lovligt?

SVAR:

Du har sandsynligvis dummet dig, fordi du har forholdt dig passiv i meget lang tid. Men måske kan du redde dig ud af inkasso-sumpen ved at gøre følgende:

Send bogklubben et anbefalet brev, hvor du understreger, at du er blevet kontaktet telefonisk vedrørende om bogpakke, men at du aldrig har meldt dig ind i klubben, og at du derfor totalt har ignoreret alle henvendelser. Du er ganske enkelt gået ud fra, at du vederlagsfrit kunne beholde de fejlagtigt fremsendte bøger på baggrund af § 4 i lov om visse forbrugeraftaler:

"Fremsender eller aflevere en erhvervsdrivende en vare til en forbruger uden dennes forudgående anmodning, og skyldes dette ikke en fejl, kan forbrugeren beholde varen vederlagsfrit".

Tilføj, at hvis du havde meldt dig ind i en bogklub, skulle du skriftligt være blevet orienteret om din fortrydelsesret, men en sådan orientering har du aldrig modtaget.

Sluttelig kan du fx skrive, at hvis bogklubben ønsker de fejlagtigt fremsendte bøger tilbage, er den velkommen til at hente dem på din adresse.

Send brevet anbefalet - og med en anbefalet kopi til det omtalte inkassofirma.

Skal jeg besvare dine spørgsmål i kronologisk rækkefølge, bliver det på følgende måde:

1) Bogklubben har lov til at sælge sine varer pr. telefon, men du skal skriftligt orienteres om din ret til at fortryde en telefonisk aftale (ellers er den ugyldig).

2) Ja, bogklubben kan opkræve rykkergebyr.

3) Der kan udtages stævning imod dig.

4) Din langvarige passivitet gavner på ingen måde din sag.

5) Måske er gebyret ulovligt. Renten på 1% pr. måned er klart ulovlig.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund