Er der moms ved køb på Internet?

Nedenstående spørgsmål vedrører måske ikke så meget familieret, men er til gengæld relateret til Internet, så jeg håber, at I vil svare, da jeg mener, at emnet har generel interesse (og jeg ikke har fundet det tidligere omtalt hos jer).

Jeg har for nyligt indkøbt nogle produkter i USA via Internet. I nærværende to tilfælde (fra to forskellige leverandører) var det mineraler (men det > kunne i princippet være hvad som helst, f.eks. bøger, software, CD'er) for hhv. ca. US$50 og ca. US$125. I begge tilfælde var brevet/pakken ved modtagelsen åbnet "for toldkontrol" af "postvæsenet", og brevet/pakken kunne kun udleveres til mig mod betaling af "told og afgifter" på henholdsvis 86 kr og 220 kr. Jeg formoder, at disse "told og afgifter" er MOMS, da beløbene udgør ca. 25% af ovenstående US$ fakturabeløb omregnet til Dkr.

Mine spørgsmål er nu:

1: Må (det private firma ?) Post Danmark åbne et brev/pakke, der tydeligt og entydigt er adresseret til mig ?

2: Skal man (læs jeg) i disse tilfælde betale MOMS af de fremsendte produkter ? (Hvis jeg i stedet under en rejse i USA havde indkøbt disse varer og medbragt dem hjem til Danmark, er det formodentlig usandsynligt, at jeg var blevet afkrævet MOMS).

SVAR:

Lad mig straks indrømme, at jeg ikke har megen indsigt i reglerne om Post Danmark. Men efter toldloven har toldvæsenet ret til at visitere folk, undersøge lokaler, åbne forsendelser m.v. - og derfor er jeg 99 procent sikker på, at åbningen af pakkerne er i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Pakkerne åbnes ikke af Post Danmark, men af toldere, der arbejder i afdelingen med forsendelser fra udenlandet.

Post Danmark må kun åbne forsendelse under de særlige vilkår, der er omtalt i postloven, fx hvor et brev er sendt til en helt forkert adresse og der ikke står afsender på kuverten

Der skal svares moms og eventuelt punktafgifter af alle varer, der sendes fra udlandet til danskere, men dog forudsat at de pågældende varer er belagt med sådanne afgifter i Danmark.

At du afgiftsfrit kunne have købt varerne i udlandet, kan du ikke bruge til noget. Der gælder visse fritagelser for varer, du selv hjembringer. Men det gør der ikke, når du køber varerne via Internet eller postordre i en udenlandsk butik.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund