Skal vi selv betale reparation af 13 mdr. gl. vaskemaskine?

Den 20. maj 96 købte vi en ny opvaskemaskine. Forretningen frarådede os at købe forsikring, da der var tale om et godt mærke. Vi valgte bevidst en god, dyr maskine, for at undgå problemer.

Fredag den 20. juni 97, altså 13 måneder senere, svigter maskinen. Det servicefirma, der varetager reparationerne, kan først komme "engang i næste uge". Dette kan jeg ikke acceptere, og får maskinen repareret samme dag af et autoriseret el-firma. Der er for ca. 1200,- kr i reservedele og 500,- i arbejdsløn.

Servicefirmaet afviser at erstatte skaden, såvel fuldt som delvist, da de skulle have ordnet skaden. Jeg finder det urimeligt

1) at de ikke anerkender, at det er for dårligt at en så ny maskine svigter,

2) at man skal undvære sin maskine i så lang tid, når man netop har købt dyrt og godt, for at undgå dette.

Kan jeg nogen chance for at få dækket omkostningerne delvist?

SVAR:

Hvis forretningen ikke har ydet en udvidet garanti for fejl og mangler, så kommer I selv til at betale reparationen, når der er gået mere end 12 måneder efter købet. Men på baggrund af det oplyste - dvs. 13 måneder senere - må jeg gå ud fra, at der er en sådan garanti, der evt. dækker udgiften til reservedele i en længere periode?

Selv om der er en sådan garanti, hvor I skal benytte et bestemt servicefirma (?), så kan du ikke lade arbejdet udføre for servicefirmaets regning, blot fordi der er nogle dages ventetid. Derfor hænger du på den fulde regning!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund