Nedsættelse af ydelserne på et banklån

Hvilke muligheder har man i en bank for at få en ydelse nedsat?

Gælden er på ca. 241.000 kr. og vi afdrager 5.200 kr. pr mdr.

Afdraget finder jeg i orden, da vi begge havde en stor indtægt.

Men nu har vi kun en indtægt og en understøttelse. Banken er vi ikke så gode venner med. Vi har flyttet vores lønkonto mm til en anden bank, så vi reelt nu kun har lånet tilbage.

Vi betaler på lånet og er ikke bagud.

Hvad ville der ske, hvis vi ikke betalte mere, banken har som eneste sikkerhed et pant på 150.000 kr. i en lejlighed, som vi har udlejet.

Svar

Du har ikke en egentlig RET til at kræve ydelserne nedsat, men hvis du opstiller et budget, som viser, at I efter betaling af samtlige faste udgifter ikke har mulighed for at betale den hidtidige ydelse, BØR banken kunne overtales til at sætte ydelsen ned. Der bør i budgettet afsættes ca. 3.000 kr. om måneden pro persona til kost og beklædning m.v.

Hvis I misligholder lånet, kan banken sætte den udlejede ejerlejlighed på tvangsauktion. Denne indbringer næppe meget, da lejligheden er udlejet. I hæfter imidlertid for den udækkede restgæld, og hvis I ejer andre aktiver, kan banken gøre udlæg i disse. Der er dog en række aktiver, som er beskyttede over for kreditorerne. Det kan du læse om på emne nr. 643: Hvad må du beholde?.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg