Kan jeg få gældssanering efter 4 års arbejdsløshed?

Jeg er en 50 årig mand med en gæld på ca. 1 million. Jeg har levet af kontanthjælp siden marts 1993, bl.a. pga. min økonomiske situation. Jeg søgte gældssanering i 1995, men fik afslag med den begrundelse, at jeg ikke kunne lægge et budget. Jeg forstod det på den måde, at min indkomst var for lille. Mit spørgsmål er derfor:

Hvilke muligheder har jeg for at komme ud af min gæld?

SVAR:

Der er ikke noget til hinder for, at du ansøger om gældssanering på ny.

Jeg er godt klar over, at skifteretterne i praksis kræver, at den økonomiske situation er stabil, således at der kan lægges et realistisk budget. Man vil ikke give dig en gældssanering på grundlag af et budget, som er baseret på bistandshjælp, da det jo kan tænkes, at du kort efter gældssaneringen finder et arbejde.

Da du tilsyneladende nu har været uden arbejde i 4 år, må der være en vis mulighed for at overbevise skifteretten om, at din situation nu er tilstrækkeligt afklaret.

Hvis dit budget viser, at der ikke er plads til nogen form for afdrag på gælden, må en gældssanering gå ud på, at din gæld bortfalder.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg