Min medkautionist har fået sin gæld delvist eftergivet.

Vi er to kautionister på et lån, som blev etableret til et finansieringsinstitut i 1987. Der er ikke blevet afdraget på lånet siden 1990. Jeg er som kautionist blevet bedt om at indfri restgælden men har ikke været i stand til dette. Det samme er gældende for den anden kautionist.

I begyndelsen af 1996 var den anden kautionist i retten, og der blev der lavet en aftale imellem denne kautionist og finansieringsinstituttet som i sin enkelthed går ud på at afdrage gælden med 1.000 kr. pr.måned i 60 måneder. Derefter vil denne kautionist modtage en saldokvittering fra finansieringsinstituttet på, at han nu er gældfri. Det skal også nævnes, at en del af afdraget er fradragsberettiget.

Jeg har forsøgt adskillige gange at få en dialog med finansieringsinstituttet, da jeg kunne ønske den samme ordning, men dette har endnu ikke været muligt. Jjeg har også prøvet igennem en advokat, men denne har heller ikke haft held med at få en aftale igennem for mig.

Hvordan er det muligt for finansieringsinstituttet at lave en afdragsordning med den ene kautionist, for derefter totalt at ignorere de øvrige parter?

Er der en mulighed for, at jeg eventuelt kan klage eller på anden måde gøre oprør imod denne totalt uretfærdige behandling.

SVAR:

Det antages af Hans Viggo Godsk Pedersen i bogen Kaution, 4. udg. 1996 side 69, at den eller de øvrige kautionister frigøres i det omfang, hvori den frigivne medkautionist var regrespligtig. Hvis den samlede gæld eksempelvis er på 200.000 kr., kunne du normalt gøre regres mod medkautionisten for halvdelen heraf eller 100.000 kr., og du frigøres således for 100.000 kr., hvis kreditor frigører din medkautionisten for sin hæftelse mod betaling af 60.000 kr.

Der gælder dog den undtagelse, at medkautionisten ikke frigøres, hvis kreditor ved eftergivelsen har forbeholdt sig sin ret fuldt ud mod den eller de øvrige kautionister. Hvis dette er tilfældet, bevarer du til gengæld din fulde regresret mod din medkautionist. Når han har opfyldt aftalen og indbetalt de aftalte 60.000 kr., hæfter han ikke længere over for kreditor. Du hæfter da fortsat for restbeløbet på 140.000 kr. Indbetaler du dette beløb, hæfter din medkauitonist over for dig for et regreskrav på 40.000 kr.

Du har ikke noget juridisk krav på, at kreditor behandler dig på samme måde som den anden kautionist, og således også giver dig tilsagn om saldokvittering mod betaling af 60.000 kr. fordelt over 5 år.

Du kan eventuelt klage til direktionen i det pågældende finansieringsinstitut og i det mindste bede om at få en forklaring på den konkrete forskelsbehandling.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg