Er kaution bortfaldet ved gældssanering i 1991?

På vegne af en kollega sendes hermed en problemstilling, der er opstået i forbindelse med salg af ejerlejlighed. Handlingsforløbet er følgende:

Ultimo 1989: Køber min kollega samt dennes bror en ejerlejlighed, som de moderniserer med henblik på salg.

Primo 1990: Lejligheden sælges, der sker dog imidlertid det, at den nye køber ikke betaler den første terminsydelse, hvorfor lejligheden går på tvangsauktion. Sælgerpanterbrevene var herefter værdiløse, og min kollega og dennes bror står tilbage med en bankgæld, min kollega som selvskyldnerkautionist.

1991: Min kollega´s bror ansøger og får gældssanering på hele beløbet til banken på cirka 140.000 kr.

1995: Min kollega går herefter rundt i god tro til 1995 med formodning om, at hele gælden er afviklet i forbindelse med broderen´s gældssanering, men medio 1995 retter banken henvendelse med henblik på en afdragsordning. Gælden er nu vokset til 336.000 kr.

Siden 1995 har min kollega været i en dialog med banken, primært for at indgå en aftale på 30 % af restgælden samt en saldokvittering på resten. Dette har banken netop afslået.

Vi vil gerne spørge, om ikke hele gælden er afskrevet i forbindelse med gældssaneringen, og om banken derfor reelt har noget krav at gøre gældende !

SVAR:

Din kollegas hæftelse som selvskylderkautionist er ikke bortfaldet ved broderens gældssanering. Det følger direkte af konkurslovens § 226, stk. 3, som lyder således:

Gældssaneringskendelsen har ingen indflydelse på fordringshaveres rettigheder mod kautionister og andre, som hæfter tillige med skyldneren.

Kollegaen bør i øvrigt søge bistand hos en advokat, som måske kan finde noget i dokumenterne fra 1991 eller tidligere, som fører til at kautionen er bortfaldet, men udgangspunktet er desværre, at kautionen består trods gældssaneringen.

Husk i øvrigt, at renter, der er forfaldne for mere end 5 år siden, er forældede.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg