Kan jeg kræve omlevering af ny bil?

Den 01.12.95 købte jeg en ny bil med et års fabriksgaranti. Bilen har været på værksted ca. 20 gange m.h.p. udbedring af fejl. Bl.a 2 gange udskiftning af motortermostat, 2 gange udskiftning af tændspole og udskiftning af toppakning. P.g.a. startvanskeligheder kører bilen nu med delvis kortsluttet styreenhed samt andre konstruktive ændringer (foretaget af forhandler), som forringer bilens ydelse og brugsværdi i forhold til de præmisser jeg købte bilen på.

Importøren har ydet mig et års garantiforlængelse, som der allerede har været god brug for!!

eg er imidlertid meget utilfreds med bilen og ønsker en omlevering og har erklæret mig indstillet på at betale et mindre beløb i bytte.

Forhandleren forlanger imidlertid et beløb, som næsten svarer til bytteprisen i almindelig handel.

Har jeg juridiske muligheder i forhold til importøren eller hvad??

SVAR:

Efter det oplyste vil jeg vurdere, at du har mulighed for at kræve omlevering. Men - og med stort: MEN - da jeg ikke ved meget om teknik i biler, kan jeg ikke afgøre, hvad "de konstruktive ændringer" betyder for dit køretøj, dvs.de fortsatte mangler ved bilen. Det afgørende er om bilen må antages at lide af en væsentlig mangel

Til gengæld kan du få en helt konkret vurdering af dine muligheder ved at tage kontakt til Forenede Danske Motorejere, bedre kendt som FDM, for de har en dygtig juridisk afdeling. Desuden kender foreningen en række fortilfælde, som der kan sammenlignes med.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund