Skal et gældsbrev oprettes på en særlig formular?

Skal et alm. gældsbrev oprettes på en bestemt formular?

Skal det stemples for at være gyldigt?

Skal det tinglyses?

Ved overdragelse til 3-mand(til en ny ejer af gældsbrevet ) skal der så ske underretning, jvf. Gbl. § 22 ?

SVAR:

Der gælder ingen formulartvang til et almindeligt gældsbrev (modsat et pantebrev).

Gældsbreve skal ikke stemples, idet reglerne herom blev afskaffet fra d. 01.01.2000. Stemplingen har aldrig været en gyldighedsbetingelse

Gældsbreve hverken kan eller skal tinglyses (modsat pantebreve)

Der bør altid ske underretning til debitor, når et gældsbrev overdrages. Dette følger dog ikke af GBL § 22, som handler om pantsætning af omsætningsgældsbreve.

Vi har i øvrigt udarbejdet en formular til et almindeligt gældsbrev - formular nr. 262

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg