Langsommelig reparation af harddisc.

For over et halvt år siden, gik min harddisk i stykker. Det var en jeg havde købt i USA, men da der var world-wide garanti på den, tog jeg den med ned til min lokale computerbiks. Det gik også fint, de ville få den repareret. Men nu efter et halvt år har jeg ikke fået den endnu.

Jeg har ringet til dem flere gange, men de siger at den ikke er kommet endnu, og som en kompensation for ventetiden, ville de sende mig en, som var ca. dobbelt så stor. Den er heller ikke kommet. Hvad kan jeg gøre?

Til sommer løber garantien ud.

SVAR:

Når din computerbutik har påtaget sig at få manglerne ved din harddisk udbedret på den verdensomspændende garanti, skal den naturligvis indfri sit løfte, og i modsat fald kan du forlange at få en tilsvarende og brugbar harddisk.

Send butikken et anbefalet brev, som du af bevismæssige grunde beholder en kopi af, og hvor du p.g.a. den lange ventetid anmoder om enten straks at erstattet harddisk'ens værdi eller straks at få en ny og fejlfri harddisk med tilsvarende tekniske funktioner.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund