Kan jeg gøre regres mod familiemedlem?

Hvis jeg har kautioneret overfor et familiemedlem, har jeg så krav på at få pengene igen? Det drejer sig om ca. 50.000 kr.

Personen får 15.000 kr. i feriepenge, kan jeg gøre krav på disse?

Hvor skal jeg henvende mig med dette?

SVAR:

Hvis du har indfriet kautionen, har du et regreskrav mod hovedmanden. Du kan også kræve renter af regreskravet - normalt samme rente som den der var gældende for låneforholdet.

Der kan normalt ikke gøres udlæg i feriepenge. Dette følger af ferielovens § 23, stk. 2, der lyder således:

Aftaler om overdragelse af beviser for indtjent feriegodtgørelse er ugyldige, ligesom sådanne beviser ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning.

Du bør søge advokatbistand til inddrivelse af dit regreskrav.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg