Skal jeg betale for afbrudt gulvafslibning?

Jeg skriver fordi jeg netop har modtaget en rykkerskrivelse fra en gulvmand, der i januar sidste år skulle slibe og lakere tre gulve.

Hændelsesforløbet er som følger.

Aftalen var, at han skulle komme fredag kl. 18 og gå i gang med det samme. Han dukkede ikke op men ringede og sagde, at han først kom lørdag formiddag. Det gjorde han og vi aftalte derefter, at han skulle slibe og lakere to gulve så de var færdige og tørre til søndag aften kl. 20 hvorefter jeg kunne flytte alle mine møbler, der var opmagasineret i det tredje rum, ind i de færdige rum. I denne forbindelse udtalte gulvmanden, at prisen var 80,- som i parentes bemærket var en forhøjelse af det
aftalte beløb. Han udtalte at han ville blive weekenden over og dette studsede jeg over, men sagde ja.

Han gav her udtryk for, at han ville have et forskud på kr. 500,- hvortil jeg sagde, at det havde jeg ikke og at betalingen skulle foregå over vedligeholdeskontoen. Jeg viste ham et brev hvori der stod at der var givet tilladelse til at afslibe gulvene og lakere dem, men ikke at afhøvle dem fordi de var for gamle. Bagefter viste jeg ham endnu et papir hvor der var opgjort hvor meget der stod på min vedligeholdeskonto. Vi aftalte, at beløb der overskred kontoens beløb skulle jeg betale på en separat regning. Dette gik han med til.

Jeg forlader derefter lejligheden men kommer, fordi jeg ikke er tryg ved manden, tilbage til lejligheden omkring en syv timer senere på dagen. Her var han i gang men havde lavet en halv kvadratmeter. Jeg forlader lejligheden igen og kommer tilbage dagen efter kl. 20 hvor jeg bemærker, at gulvene langt fra er færdige. Der er måske lavet 3 kvadratmeter og der ligger en madras på gulvet, mit fjernsyn er sat til og min telefon har været brugt, han har spist mad fra mit køleskab, drukket af min kaffe og sat mine elpaneler op så de varmede kraftigt op. Der skal her bemærkes, at alle ting var gemt i et tilstødende lokale. Rundt omkring på gulvet ligger der en del pillepakninger som jeg ved opkald til apotek får identificeret som værende piller det er reklamer.

Jeg bliver noget forundret over disse hændelser og ringer ham op. Her siger jeg til ham, at han har brudt vores aftale og jeg i den forbindelse tillader mig at indgå en ny aftale med ham. Den går ud på, at vi vender tilbage til den oprindelige pris på kr. 70,- samt, at han skal have lavet de to gulve færdige til mandag aften kl. 20 og det sidste gulv om tirsdagen. Dette godkender han og jeg forlader lejligheden medbringende min telefon for at han ikke skal misbruge min tillid yderligere. Mandag klokken 20 vender jeg tilbage med min søster for at flytte alle ting fra det sidste rum til de andre. Men ved denne lejlighed er alle hans ting blevet flyttet og hans værktøjer ligeledes. Han har efterladt mine nøgler på køkkenbordet og alt tyder på, at han er færdig med arbejdet, bortset fra at der på de to gulve ikke er lakeret. Jeg går ned til underboen og spørger om lov til at bruge hans telefon. Jeg ringer her til gulvmanden og spørger om der er givet lak hvorefter han udtrykker meget klart, at "arbejdet er færdigt". Jeg siger, at det er noget vrøvl og at arbejdet overhovedet ikke er gjort. Herefter udtaler han "arbejdet er færdigt. Jeg sender dig en regning" og derefter smider han røret på Jeg bliver derfor nødt til dagen efter et kontakte et nyt firma for at udbedre det ufærdige arbejde. Disse kommer og siger at de ikke vil lakere over de gulve som han har lavet idet de ikke vil stille garanti for kvaliteten af det udførte arbejde. Derfor bliver de nødt til at give disse to gulve en let overslibning og ordner samtidig det sidste gulv i løbet af en eftermiddag. De sender mig en regning og denne bliver over vedligeholdeseskontoen betalt med det samme.

Jeg har et brev fra ejendomsadministrationen der siger, at de har betalt til pågældende firma. Derefter hører jeg ikke fra den første gulvmand før for to uger siden. Her dukker han op en søndag morgen klokken 9. Det ringer på min dørtelefon og der bliver sagt at det er reklamer. Da der lige har været indbrud i huset sammen med min undren over tidspunktet for udbringningen af reklamer venter jeg ved døren for at se om der kommer noget. Jeg kan høre trin der kommer op ad trappen og disse stopper ved min dør hvorefter personen går ned igen. Jeg åbner døren og stopper personen for at høre om hvorfor jeg ikke har fået nogle reklamer. Gulvmanden kommer så op ad trappen og præsenterer sig og siger han lige skulle tjekke adressen og siger, at jeg vil modtage en regning. Til dette siger jeg, at han ikke får en krone. Jeg går ind i lejligheden, lukker døren og fortæller herefter min kæreste om dette.

Der går to uger hvorefter jeg modtager et brev uden afsender fra ham. Der er tre papirer i denne kuvert. En rykkerskrivelse, en orignalfaktura og en kopi af et brev der er sendt af en advokat ultimo 1994. Det sidste brev omhandler ikke mig og jeg tager kontakt til nævnte advokat hvori han stiller sig uforstående over for dette brev i forhold til mig. I rykkerskrivelsen er gulvmanden meget ligefrem og truer mig med retssag, inkasso og kredit oplysningsbureauer. Dette brev er dateret 21.1.97. Fakturaen der er original, og den første jeg ser, er dateret 1.4.96. På denne står der, at der er blevet høvlet, slibet men ingen efterbehandling givet.

Jeg ringer til ham og spørger hvad der foregår. Ved omtale af hans "reklamebesøg" benægter han dette. Han siger at aftalen er overholdt og, at det er en kopi af faktura jeg har modtaget og, at han i rykkerbrevet skriver, at det er en kopi hvilket han ikke gør.Han særdeles ubehøvlet og grov i denne samtale. Jeg spørger om hvorfor advokatbrevet er sendt med hvortil han svarer, at der var for at bevise at han var vant til at få sådan nogle sager i retten. Selve regningsbeløbet på fakturaen er på 2000,- kroner. Der er ikke vedlagt girokort. Jeg siger til ham at han jo ikke har overholdt aftalen, hvortil han svarer, at "det siger du jo. Det må du jo bevise". Jeg siger, at han ikke får betaling idet han ikke har overholdt aftalen og at jeg blev nødt til at lave aftale med et andet firma. Til det svarer han at så må jeg forvente, at der kommer ekstra omkostninger på ved opstart inkassosag og at der vil blive gjort udlæg i min lejlighed. Herefter stopper samtalen.

Jeg vil gerne spørge om, hvorledes jeg står og om hvordan mine chancer er forbindelse med en retssag.

SVAR:

Umidelbart vil jeg vurdere dine muligheder for at vinde en eventuel retssag som dårlige, for du står svagt rent bevismæssigt. Der er udelukkende tale om mundtlige aftaler, lige som det ikke gavner din sag, at du fortsætter med at have en vis tillid til en håndværker, som nærmest flytter ind i din bolig.
Tillige bliver det umuligt for dig at bevise, hvad den pågældende gulvafsliber rent faktisk leverede af arbejde, da det nu er skjult bag et andet firmas afpudsning og lak!
Du kan selvfølgelig lade det andet firma bevidne kvaliteten af det første arbejde, men hvad var aftalt?, og hvad kunne du med rimelighed forvente at få for 2.000 kr.?

Efter min opfattelse skulle du straks - i form af et anbefalet brev - have gjort dine indsigelser gældende og nægtet at betale for det mangelfulde arbejde. Nu risikerer du af bevismæssige grunde at blive dømt til at betale.

Dog kan du tage de omtalte trusler om registrering i et kreditoplysningsbureau - som dårlig betaler - med et gran salt. En sådan registrering kan tidligst finde sted, efter du er dømt til at betale og derefter har undladt at gøre det.

Desværre kommer man ind imellem ud for uhæderlige håndværkere, der kender loven og bevisbyrdereglerne lidt for godt. Og det er måske en del af inspirationen til Piet Hein, som har skrevet følgende gruk:

"Retfærdighed er et net
med så sære masker i
at de små hænger i
hvor de store slipper fri".

Den pågældende håndværker er selvfølgelig ikke "stor", men han har desværre et alt for stort kendskab til, hvordan du og andre får svært ved at beviser manglerne ved hans arbejde!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund