Kan man selv stifte et selskab med begrænset ansvar?

Jeg vil gerne vide, hvordan man opretter et selskab med begrænset ansvar, og hvad dette begrænsede ansvar indebærer.

Altså hvor begrænset er det. Fritager det helt indehaveren for økonomisk hæftelse.

Jeg har hørt, at der skal medvirke en advokat til oprettelsen. Hvad vil det typisk koste?

Svar:

Man stifter et selskab med begrænset ansvar ved at lave et stiftelsesdokument, hvoraf selskabets vedtægter endvidere skal fremgå. De sædvanlige selskabsformer med begrænset hæftelse er et aktieselskab eller anpartsselskab. Selskabskapitalen i et aktieselskab skal mindst udgøre kr. 500.000 og i et anpartsselskab kr. 80.000.

Man kan indskyde selskabskapitalen på forskellig vis (enten kontant eller ved apportindskud (andre værdier end penge). Ved stiftelsen skal kapitalens tilstedeværelse dokumenteres (f.eks. via kontoudtog eller digital signatur fra banken, hvor pengene er indsat).

Stiftelse kan ske via indsendelse af anmeldelse i papirversion eller elektronisk via webreg til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Som udgangspunkt hæftes der alene med den indskudte kapital, men hvis stifteren skal låne pengene hertil, vil långiver (typisk et pengeinstitut), som betingelse for at yde lånet, kunne kræve, at stifteren tillige underskriver en kautionserklæring og dermed hæfter personligt.

Der skal ikke nødvendigvis medvirke advokat ved oprettelsen, hvis man mener at kunne klare det hele selv, men det kan være en god ide at lade en sagkyndig være behjælpelig, da der er mange forhold der skal tages stilling til. 

En sædvanlig og enkel selskabsoprettelse med løbende rådgivning undervejs vil koste kr. 3.500 + moms. Prisen kan dog overstige dette beløb, såfremt sagen er meget speciel eller omfattende. 

Med venlig hilsen

Camilla Nowak
___________________


Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
Postboks 5009
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
Fax: 8613 1500

Mail: cn@askt.dk