Skal vi selv betale for reparation af 13 måneder gammelt LCD-TV, som ikke har kunnet tåle tobaksrygning i lokalet?

Hej, vi har i for 13 måneder siden købt et 26' LCD TV til kr. 10.999,00.

Her den sidste måned er billedkvaliteten blevet væsentlig forringet. Efter en del palaver frem & tilbage med sælger, har de taget TV retur for eftersyn. De har nu konkluderet at pga. cigaretrygning i lokalet har der afsat sig nikotin på bagsiden af LCD skærmen, hvorved den forringede billedkvalitet er opstået. Det kan afhjælpes ved at skille TV ad og afvaske LCD skærmen - dette skal gøres af sælger for købers regning & ulempe.

Vi er på intet tidspunkt blevet oplyst om dette og mener, at sælger har undladt at oplyse om dette problem dvs., havde vi vist dette havde vi aldrig købt dette TV. 

Sælger afviser at denne sag hører ind under § 76 i købeloven - vi mener det modsatte.....at sælger har tilbageholdt/undladt at give disse oplysninger og at disse ville have haft en betydelig indflydelse på vort køb af dette TV.

Svar:

Tja… det er et godt juridisk spørgsmål.

Umiddelbart vil jeg mene, at et tv skal være bygget, så billedkvaliteten ikke kan forringes – i hvert fald indefra – fordi der ryges i lokalet. Men jeg har endnu ikke set en afgørelse på dette område.

Send eventuelt forretningen et anbefalet brev, som I – af bevismæssige grunde – beholder en kopi af, og hvor I kræver manglen udbedret gratis, da et tv bør være konstrueret, så der ikke sætter sig nikotin inde i apparatet til skade for billedkvaliteten.

Skriv at I ønsker et skriftligt svar inden otte dage, da I – om nødvendigt – vil bede Forbrugerklagenævnet behandle sagen.

I kan læse mere om Forbrugerklagenævnet på denne linjes emnedel.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund