Kan jeg annullere mit køb af ny bil, når leveringen forsinkes med en måned?

Jeg har den 2. februar indgået en aftale om køb af en ny Suzuki, Swift 1,3 til kr. 143.000. Kontrakten angiver at bilen vil blive leveret ca. marts 2006.

Nu har jeg talt med sælgerfirmaet, og de fortæller, at bilen først kan leveres i maj. 

Har jeg lov til at opsige den aftale, selv om jeg har underskrevet en slutseddel?

Svar:

Når leveringstidspunktet er angivet noget bredt - "ca. marts 2006" - er det et åbent juridisk spørgsmål, hvornår du kan hæve på grund af forsinkelse. Kan leveringen ske i begyndelsen af maj, er det min vurdering, at du ikke kan hæve handlen. Men rykker den endnu længere ud i fremtiden, fx til midten af juni, kan du med stor sandsynlighed komme ud af handlen efter købelovens § 74 stk. 2:

"I tilfælde af forsinkelse kan køberen hæve købet, såfremt forsinkelsen er af væsentlig betydning for ham og sælgeren måtte forudsætte dette. Det samme gælder, hvis sælgeren ikke efter påkrav leverer salgsgenstanden inden udløbet af en rimelig frist, som køberen har fastsat, eller, hvis der ikke er fastsat en sådan frist, inden rimelig tid".

Ønsker du at komme ud af handlen, kan du eventuelt sende forhandleren et anbefalet brev, som du - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor du meddeler, at hvis bilen ikke er leveret inden udgangen af april, kan han betragte købet som hævet, jf. købelovens § 74 stk. 2.

Du kan eventuelt tilføje, at du på ingen måde kan acceptere en ændring af det aftalte leveringstidspunkt, som flytter "ca. marts" mere end en måned, dvs. senest til udgangen af april, da det er af væsentlig betydning for dig at få en ny bil hurtigt.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund