Gælder købeloven ved handler mellem private?

Jeg vil gerne have en præcisering af hvilke regler der gælder for handel mellem private.

Der foregår jo en del handel mellem private f. eks gennem Den Blå Avis eller lignende og jeg er flere gange stødt på den opfattelse, at når det drejer sig om handel mellem private så gælder købeloven ikke. Man har som køber i sådan en handel ingen rettigheder.

Jeg vil mene at handel mellem private er omfattet af købeloven, men at de særlige bestemmelser omkring returret og fortrydelsesret ikke gælder medmindre andet er aftalt.

Som eksempel kunne tages at en sælger sælger en defekt varer. Køber modtager varen og konstaterer at varen er defekt samme dag som vedkommende modtager den (f. eks når han åbner pakken). Køber kan dokumentere at varen er defekt ved modtagelsen (f. eks billeder eller via testprogrammer til en computer) og såfremt sælger ikke kan dokumentere at varen ikke var defekt ved afsendelsen er det hermed sandsynliggjort at varen var defekt på salgstidspunktet. Der er f. eks ingen skader på emballagen. Og det er f. eks heller ikke en vare som ville kunne tænkes at tage skade af en måske lidt hårdhændet håndtering af Postdanmark. Hvis sælger så er blevet gjort opmærksom på defekten i god tid mener jeg at køber har ret til at enten: 1. forlange nedslag i prisen eller 2. ophæve købet

Det er op til køberen at bestemme hvad han vil i situationen.

Er dette en korrekt opfattelse ? eller hvilke rettigheder har man som køber.

Hvis det ydermere tænkes at den defekte vare er en del af et sæt og at det er gjort klart af køber på skrift inden handlen at vedkommende kun er interesseret i handlen såfremt alle dele kan købes samlet. Det kunne f. eks være at køber har købt fire letmetal fælge til sin bil og det viser sig at en af fælgene er defekte. Kan køber så kræve at sælger tager alle fire fælge tilbage ? Eller kan sælger nøjes med at refundere prisen for en fælg ? Det skal her siges at fælgene kun kan købes to og to. Så køber ville skulle ud og investere i to nye fælge såfremt han går med til dette (og gerne vil kunne køre i sin bil på forsvarlig vis). Han vil derfor ende med fem fælge i alt.

Findes der en klar udlæggelse af hvilke regler der gælder for salg mellem private. Her tænker jeg på noget man kunne sættet på et website hvor der bliver handlet meget mellem private. Således at køber og sælger ved hvad de har at rette sig efter ?

Svar:

Købelovens almindelige regler gælder for handel mellem private, men reglerne om forbrugerkøb gælder ikke. Det betyder, at det som udgangspunkt er aftalen mellem de private, der indeholder de vilkår, der gælder for det pågældende køb, fx at en vare er købt som beset eller med diverse mangler. Eller sagt på anden vis, så kan private udmærket aftale noget andet end det, der fremgår af købelovens almindelige regler, for de gælder kun, såfremt parterne ikke har aftalt noget andet.

Købeloven giver ingen fortrydelses- eller returret - heller ikke når forbrugere køber varer i en butik, dvs. efter købelovens regler om forbrugerkøb. I stedet indeholder købeloven regler om, hvad en køber har af muligheder, hvis der er mangler ved en vare, fx at få et nedslag i prisen eller ophæve købet. Men - og med stort: MEN - når det gælder handler mellem private, er der ingen lette løsninger som Forbrugerklagenævnet, hvis parterne efterfølgende bliver uenige. I stedet må den utilfredse part anlægge en egentlig retssag, og det vil som oftest ikke være den økonomiske risiko værd.

I en sag om fx brugte fælge vil de færreste private løbe procesrisikoen, hvis der er tale om et køb til nogle få hundrede eller et par tusinde kroner. Alene advokatudgiften kan  let løbe op i 15.000 til 20.000 kr.

Desuden er der ofte et stort bevismæssigt problem ved køb mellem private, for der foreligger sjældent en detaljeret skriftligt købsaftale. Og mundtlige aftaler er ikke noget værd rent bevismæssigt.

Lad mig tage dit eksempel, for her vil du som køber af en genstand fra en anden privat person kunne ophæve handlen og kræve dine penge retur, hvis der er en væsentlig mangel ved genstanden. Men når der er tale om en brugt genstand, som du fx har købt via en annonce i Den Blå Avis, skal det afgøres efter en særlig skala, hvad der anses for en væsentlig mangel. Nemlig en skala, der tager udgangspunkt i, hvad du kan forvente at få af fx brugte fælge til den pågældende pris.

Er der efter denne skala en væsentlig mangel ved en fælg, og har sælgeren ikke taget et forbehold, fx købt som beset, kan den private køber ophæve hele købet. Men det store problem opstår, hvis sælgeren ikke vil være med til det, for så har køberen kun mulighed for at komme videre med sagen via en egentlig retssag.

Som køber får du en langt bedre beskyttelse ved at handle via butikker - også når det gælder brugte genstande. Købelovens regler om forbrugerkøb kan nemlig ikke fraviges til skade for dig som forbruger, og der er forskellige klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund