Skal jeg betale yderligere 54.000 kr., hvis jeg afbryder 3-årig privat efteruddannelse?

Jeg har meldt mig til en 3 årig efteruddannelse. I dokumenterne står der at tilmeldingen er bindende, også økonomisk for alle 3 år. 

Jeg ønsker nu at afbryde uddannelsen, da den ikke lever op til mine forventninger. Da jeg selv financierer uddannelsen (som koster 27.000 kr. pr. år) Og jeg på nuværende tidspunkt har deltaget  9 mdr., har det store økonomiske konsekvenser for mig, hvis jeg skal betale for resten af perioden. Tilmeldingen foregik over internettet, så jeg har ikke skrevet under på noget. Gør det en forskel? Hvordan er jeg stillet økonomisk og hvor kan jeg læse om de juridiske regler?

Hvis jeg holder op er det vel i givet fald instituttet, der skal rejse en sag , hvis de mener at have penge til gode. Hvordan er jeg i stillet i en sådan sag? og vil det have nogen indflydelse at 2 andre deltagere på holdet allerede er holdt op, med samme begrundelse?

Svar:

Når der er gået ni måneder, kan du opsige aftalen med tre måneders varsel, selv om den er indgået for tre år. Det fremgår af forbrugeraftalelovens § 25 stk. 1, der bestemmer følgende:

"Ved aftaler om en løbende forpligtelse for den erhvervsdrivende til mod vederlag at foretage tilsyn eller vedligeholdelse af fast ejendom eller løsøre, at udføre vagt- eller redningstjeneste, at give undervisning, at udføre bogførings-, regnskabs- eller revisionsvirksomhed, at yde legemspleje eller at yde andre lignende tjenester kan forbrugeren, når der er gået 9 måneder efter aftalens indgåelse, opsige aftalen med 3 måneders varsel til udgangen af en måned". 

Du skal med andre ord betale for undervisningen i opsigelsesperioden på tre måneder, men ikke mere. Derfor får det kun begrænsede økonomiske konsekvenser for dig at opsige aftalen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund