Hvordan får jeg standset leverancer af varer, som jeg ikke har bestilt?

Firmaet "Home Entertainment" mener, at jeg har tilmeldt mig deres services, hvilket fører med sig, at jeg nu modtager diverse DVD film og tilbud, som jeg ikke selv har bedt om. 

Jeg har haft en korrespondance med dem angående dette, hvor jeg gjorde klart, at jeg ikke vil være medlem af deres klub, samt alt bliver returneret med nægtet modtagelse. Denne varestrøm til min adresse fortsætter, og jeg ønsker ikke mere at gå på posthuset med deres varer.

Hvordan gør man sådan et firma helt klart, at man ikke vil have noget med dem at gøre?

Jeg har ingen anelse om hvem der har tilmeldt mig.

Svar:

Du sender firmaet et anbefalet brev, som du - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor du fx skriver følgende:

"Som telefonisk meddelt flere gange har jeg på intet tidspunkt bestilt varer eller et abonnement hos Home Entertainment, og derfor bedes firmaet straks ophører med at sende mig varer".

"Hvis jeg fremover modtager varer, agter jeg at beholde dem gratis i henhold til forbrugeraftalelovens § 8, der bestemmer følgende:

"Fremsender eller afleverer en erhvervsdrivende en vare til en forbruger uden dennes forudgående anmodning, og skyldes dette ikke en fejl, kan forbrugeren beholde varen vederlagsfrit".

Med venlig hilsen

Erik Frodelund