Kan jeg få gældssanering, når jeg bor i USA?

Jeg er bosidende i USA, og har boet herovre i 2 1/2 aar. Jeg har status af "permanent resident" d.v.s jeg har grønt kort og betragtes som amerikaner, dog uden at være statsborger.

Alle mine papirer blev flyttet fra Danmark i august 1994, hvor jeg blev ansat i en dansk virksomheds amerikanske afdeling. Denne afdeling blev solgt til en amerikaner i aug/sep 96, og det er her problemerne kommer ind.

Situationen er følgende. Som udsendt fra Danmark havde jeg en løn paa $ 66.000 pr. aar, samt fri bil, telefon, bolig og møbler. Dette ændredes drastisk da jeg blev ansat i den amerikanske virksomhed, idet jeg nu fik løn efter amerikanske forhold, saa selve lønnen faldt til $ 36.000 og væk var alle benefits. Jeg måtte selv købe en bil, møbler og betale lejligheden.

Det kunne alt sammen også godt gå, såfremt jeg ikke havde min gæld i Danmark. Jeg har 2 banklån og noget skattegæld, ialt for ca 400.000 - 450.000 kr. - jeg har ikke det nøjagtige tal her. Ved jobskiftet fik jeg en aftale med mine banker om henstand med ydelserne i 6 måneder, det gav mig en tænkepause til at få tingene lidt paa plads, skattevæsenet betaler jeg stadig til.

Jeg har nu fundet ud af, at der ikke er udsigt til lønstigning i den nærmeste fremtid, i hvert tilfælde 12 måneder frem, så jeg vil ikke være i stand til at genoptage mine ydelser, i hvert tilfælde ikke i fuldt omfang, og dermed kan jeg ikke komme ud af gælden. Jeg betalte samlet kr. 7.000 pr. måned paa de 2 banklån.

Det var en lang smøre.

Mine spørgsmaal er:

1. Vil det være muligt at få gældssanering paa grundlag af ovenstående?

2. Hvordan ordner man en gældssanering i Danmark, når man er fast bosidende i USA?

Paa forhånd tak.

SVAR:

Jeg læser loven således, at du kun kan få gældssanering i Danmark, hvis du har værneting i Danmark. Værneting vil normalt sige bopæl i Danmark.

Jeg har aldrig før tænkt på det rejste problem, men har i en Lilian Hindborgs bog om gældssanering fundet en afgørelse fra Vestre Landsret fra 1987, hvor det blev statueret, at den omstændighed. at skyldneren under gældssaneringssagen for at skaffe arbejde havde taget ophold i Norge med sin familie ikke kunne bevirke, at han ikke kunne anses for at have værneting i den pågældende danske retskreds.

Du må med andre ord vente med en gældssanering, indtil du atter får bopæl i Danmark.

Jeg foreslår, at du læser denne linies 5 emner om gældssanering. De findes under emneoversigt nr.646.

Du kunne eventuelt prøve at få en akkord på privat basis med dine bankkreditorer og andre private kreditorer. Det bliver nok langt sværere at få en akkord med skattevæsenet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg