Har fotoforretning ret i, at jeg står dårligere efter den nye købelov?

Jeg har et Fuji kamera, der er købt juli 2002. Kameraet holdt op med at fungere i november 2003, og i december måned 2003, indleverede jeg det i
forretningen, hvor jeg i sin tid købte det. Forretningen sender kameraet til Fujifilm, som melder tilbage, at der ikke længere er garanti på kameraet, og
de kræver sig derfor betalt for at reparere det. (1088 kr) Dette er dette svar som jeg også får i forretningen, med den bemærkning at de bare giver
'aben' videre til Fujifilm.

Hvad gør jeg nu - jeg troede egentlig forretningens ansvar er at sørge for at udbedre fejl og mangler indenfor 2 år. 

Tager jeg fejl, eller har jeg noget at have min sag i ?

Forretningen siger, at man med den nye købelov står dårligere, som køber, end man gjorde med den gamle købelov. De siger at 1 års garanti er bedre end
reklamationsretten passer det ? 

Svar:

Du har to års reklamationsret hvad angår fejl og mangler, og det er dig uvedkommende, om forretningen kun har et års garanti hos producenten.

Efter den nye købelov stå du bedre end efter den gamle.

Nægter forretningen at udbedre fejlen gratis, kan du indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet, som du kan læse mere om på denne linjes emnedel.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund