Hvad er forskellen på garanti og reklamationsret?

Når jeg handler fx elektriske apparater i en butik, oplever jeg, at ekspedienterne ofte har svært ved at forklare mig forskellen på "garanti" og "reklamationsret".

Det er vist noget med at lovgivningen på området blev ændret for nylig. Mange mener, at der nu skal tilbydes 2 års garanti på produkterne.

Har Familieadvokaten en lettilgængelig definition på begreberne garanti og reklamationsret?

Svar:

Du har helt ret i, at butikkerne ofte blander begreberne "garanti" og "reklamationsret" sammen. Dette er formentlig, fordi de to begreber ligger tæt op af hinanden. Garanti er, som ordet siger, en garanti for, at en vare er fejlfri og evt. også for at varen forbliver fejlfri i en periode, alt afhængig af, hvordan garantien er udformet.

Reklamationsret siger, at man kan klage over mangler ved varen. Er der ex. reklamationsret i 2 år, kan man henvende sig til sælgeren inden for de første 2 år, efter man har købt varen, hvis man opdager fejl ved denne. Efter købeloven er det sådan, at man kan reklamere over en vare i op til 2 år efter købet. Dette er ændret pr. 01.01.02. Forinden denne ændring var reklamationsfristen 1 år.

Reklamationsretten i henhold til købeloven giver ret til at reklamere over fejl inden for de første 2 år, men det er stadig et krav ifølge købeloven, at fejlen var tilstede på købstidspunktet (men måske først har vist sig ved senere brug). En garanti dækker som udgangspunkt også fejl, som opstår efter købstidspunktet.

Ifølge markedsføringsreglerne må en butik ikke i sin reklame for en vare kalde reklamationsretten ifølge købeloven for garanti. Hvis man anvender ordet garanti skal man give noget "ekstra" i forhold til den almindelige reklamationsret.

Som du kan forstå er det svært at skelne mellem de to begreber, og det er da også derfor at de ofte bruges i flæng.

Med venlig hilsen

Annette Hansen