Jeg har lånt min søns børneopsparing.

Jeg har købt en ejerlejlighed til min studerende søn.

Han havde en børneopsparing på 50.000 kr, som sammen med et tilsvarende beløb fra mig er gået til udbetaling og istandsættelse.

Da han bor til leje hos mig, er det vel en fordel, hvis jeg har en renteudgift til ham på lånet af de 50.000 kr?

Kan jeg lovligt udstede et pantebrev til ham på de 50.000 kr, så jeg formelt har lånt enten til udbetalingen eller til istandsættelsen?

Venlig hilsen

En far.

SVAR:

Kære "far".

Ja, det vil være en lille skattemæssig fordel, hvis din søn får renter af lånet til dig. Han skal betale skat af sin renteindtægt, og det vil sandsynligvis i '97 blive cirka 41 procent, mens din fradragsværdi udgør enten 47 procent eller 60 procent - afhængig af din årsindtægt. Det kan du i øvrigt læse mere om i emne nummer 941.

En fradragsværdi på 60% forudsætter, at du anvender virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen, når du opgør overskuddet ved udlejningen af lejligheden til din søn, og at du desuden har en personlig indkomst på over 244.600 kr. i 1997.

Din søn risikerer at blive kursgevinstbeskattet, hvis lånet til dig er rentefrit - og uden et skriftligt lånebevis med anfordringsvilkår.

Men du behøver ikke udstede et egentligt pantebrev. Et almindeligt gældsbrev vil være tilstrækkeligt til at opfylde skattevæsenets krav, og et sådant dokument kan I købe her på linjen. Helt nøjagtigt under emne nr. 262.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund