Hvem bærer forsendelsesrisikoen i postordrekøb?

Gælder købeloven, vedr. forbrugerkøb også for postordrekøb? 

Dvs. såfremt en pakke ikke kommer frem til leveringsstedet, er køber ikke forpligtet til at betale. 

Hvem har bevisbyrden for sådanne sager? 

Spørgsmålet drejer sig om almindelige forsendelser med PostDanmark.

Svar:

Hver gang man som forbruger køber noget gælder købeloven. I et tilfælde som postordrekøb har vi også en anden lov - nemlig forbrugeraftaleloven. Den giver forbrugeren nogle ekstra rettigheder, bl. a.. fortrydelsesret.

Dit spørgsmål skal løses efter købeloven. Ifølge denne er det sælgeren, der bærer risikoen for forsendelsen, når det er aftalt, at levering skal ske på denne måde, hvilket jo altid er tilfældet ved postordre. Sælger går først fri, når varen er kommet i køberens besiddelse. Hvis sælgeren vælger at bruge postvæsenet, er det altså hans risiko, hvis varen ikke kommer frem. 

Man skal som forbruger ikke betale for noget, man ikke har modtaget. Så bevisbyrden kan kun komme til at gå på, at sælgeren skal bevise, at du har fået varen i din besiddelse. Dette kan han gøre ved at få den kvittering hos postvæsenet, som man underskriver, når man henter/modtager en pakke.

Men hvis du ikke har modtaget noget skal du heller ikke betale.

Med venlig hilsen

Annette Hansen