Hvorfor er der aldrig tilbud på cigaretter?

Findes der en lov der siger, at prisen på cigaretter ligger fast.

Det har nemlig undret mig og andre rygere, at man kan konkurrere på alle andre varetyper, også dem som er pålagt stor afgift, biler, benzin, spiritus m.m., men cigaretter er der aldrig tilbud på.

Svar:

Prisen på stempelmærket på en pakke cigaretter er den højeste pris, der må tages, men dog må personalet på restauranter, hvor serveringspersonalet aflønnes efter reglerne om betjeningsafgift, sælge til en højere pris end
den, der er anført på stempelmærket.

Eller sagt på anden vis, så er der intet til hinder for, at cigaretter sælges til en lavere pris. Men da fortjenesten er meget lille på en pakke cigaretter, er der ikke meget fornuft i at sætte cigaretter på tilbud.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund