Hvordan kommer jeg ud af kontrakt om køb på afbetaling, når jeg ikke kan betale?

Når jeg ikke kan overskue at betale det, som jeg har købt på afbetaling. 

Kan jeg bare aflevere det som jeg har købt tilbage, eller skal fogeden ud og hente det. 

Og hvordan foregår det, hvis jeg afleverer det uden om fogeden?.

Svar:

Jeg forudsætter i mit svar, at der er tale om et forbrugerkøb, dvs. køb, hvor sælgeren er erhvervsdrivende, som har ydet dig kredit som led i sit erhverv, og du som den anden part (forbrugeren) hovedsagelig har handlet uden for dit erhverv. Jeg forudsætter desuden, at sælgeren har taget ejendomsforbehold.

Hvis du ikke længere kan betale, skal du orientere din sælger/kreditgiver herom. Hans mulighed er så at tage tingen tilbage. Dette sker som udgangspunkt til fuld og endelig afgørelse af jeres mellemværende. Dvs. når du tilbageleverer tingen, skal du ikke betale mere. Din sælger/kreditgiver kan vælge, om han vil gå i fogedretten, eller om han vil tage tingen tilbage uden fogedrettens hjælp. Det er kun nødvendigt, at fogeden henter tingen, hvis ikke du vil aflevere tingen. Det er altså sælger/kreditgiver, der vælger om fogeden skal indblandes eller ej. Hvis tingen, du har købt, ikke er ødelagt eller vanrøgtet, vil han som regel bare tage tingen tilbage udenom fogedretten, men mener han at have krav på ekstra betaling fra din side, er det nødvendigt, at fogedretten er medvirkende.

Rent praktisk foregår det sådan, at hvis sælgeren/kreditgiveren vælger at gå til fogedretten, får du en indkaldelse til et retsmøde i fogedretten. Du skal så medbringe tingen og aflevere denne. Herefter kan du gå uden at skylde mere. (Forudsat at tingen ikke er vanrøgtet el.lign.). Det er en meget uformel proces, hvor du bliver vel informeret om dine rettigheder mv.

Du skal altså gå til din sælger/kreditgiver og ikke til fogedretten. Sælgeren/kreditgiveren tager herefter stilling til, hvad der skal ske.

Jeg vil dog lige påpege, at ovenstående kun gælder, hvis du ikke kan betale. Hvis forholdet bare er det, at du ikke vil betale mere, kan du ikke bare aflevere tingen. Da er det op til sælgeren/kreditgiveren, om han vil tilbagetage tingen. I så tilfælde bliver der tale om et ekstraordinært afdrag, og du skylder stadig resten af pengene.

Men hvis situationen er den, at du ikke længere kan overskue at betale afdragene rent økonomisk, skal sælgeren/kreditgiveren tage tingen tilbage, og du skylder ikke mere.

Med venlig hilsen

Annette Hansen