Kan jeg kræve ombytning af skærmen på min bærbare computer?

Skærmen på min bærbare computer er gået i stykker to måneder efter køb. Jeg troede man nærmest havde krav på ombytning ifølge ændringerne af købeloven, men forhandler siger at det vil påføre ham "uforholdsmæssige omkostninger".

Hvordan skelner man mellem "uforholdsmæssige omkostninger" og normale omkostninger? Dvs. hvornår har man ret til ombytning?

Fejlen synes jeg er væsentlig. Skærmen slår fra når prøver at justere den frem eller tilbage.

Svar:

Hvis en vare er mangelfuld, kan køberen stille krav om afhjælpning, omlevering, ophævelse af købet eller et passende afslag i prisen. Der er klart tale om en mangel i din situation, da skærmen jo ikke virker.

Sælgeren har dog stadig noget at skulle have sagt:

For det første er det en betingelse for købers ophævelse af købet, at manglen er væsentlig. Dette er ligeledes opfyldt i dit tilfælde.

For det andet kan sælger, hvis køberen vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning. Det er som udgangspunkt forbrugeren, der bestemmer, hvilke at de to muligheder han ønsker at gøre brug af.

Når der står, at køber som udgangspunkt vælger, er det fordi køber ikke kan kræve omlevering eller afhjælpning, hvis det er umuligt, eller det påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger.

Ved vurderingen af om afhjælpning eller ombytning er uforholdsmæssig for sælger, skal man ifølge loven se på, hvad det vil koste for sælger at gennemføre den valgte beføjelse - fx ombytning - i forhold til de omkostninger en anden beføjelse - fx afhjælpning eller et afslag i prisen - vil påføre sælgeren.

Fx vil ombytning påføre sælger omkostninger til køb af en ny vare (indkøbsprisen hos grossisten) samt evt. forsendelsesomkostninger. Mens afhjælpning kan påføre sælger udgifter til køb af en ny reservedel og arbejdsløn til den, der udfører reparationen.

Hvis omkostningerne til fx ombytning overstiger omkostningerne ved afhjælpning skal man tage stilling til, om omkostningsforskellen er uforholdsmæssig. Hvis manglen er mindre væsentlig for forbrugerens brug af varen, taler det for afhjælpning.

Hvis manglen er væsentlig, taler det for ombytning.

Hvis der er tale om en dyr vare, taler det for afhjælpning. Er der tale om en billig vare, taler det for ombytning.

Kan afhjælpning gennemføres uden væsentlig ulempe for forbrugeren, kan dette føre til, at man kan anse ombytning for uforholdsmæssig.

Er der tale om en mangel, der viser sig hurtigt efter leveringen eller efter meget lidt brug af varen taler dette for ombytning. Er der tale om en mangel, der først viser sig efter lang tids brug, taler dette for afhjælpning.

Der er altså tale om en individuel vurdering i den konkrete situation, hvor man må lægge vægt på ovenstående momenter. For din sag taler, at skærmen er gået i stykker så hurtigt og at der er tale om en væsentlig mangel. Jeg er ked af, at jeg ikke kan give dig et mere præcist svar.

Med venlig hilsen

Annette Hansen