Kan fagforening betragte tilbud om ulykkesforsikring som accepteret, hvis jeg ikke reagerer?

Kan en fagforening sende et tilbud om ulykkesforsikring ud til deres medlemmer, og forlange, at man skal have indsendt et afslag på tilbuddet inden for en vis tidsfrist, ellers betragtes det som accept af tilbuddet.

Svar:

Nej, det må en fagforening ikke. 

Hverken en fagforening eller en anden sælger af et produkt - i dette tilfælde i form af en ulykkesforsikring - kan sælge varen ved at forpligte folk, såfremt de ikke takker nej til et fremsendt tilbud. 

Det er ganske enkelt i strid med markedsføringsloven.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund