Kan jeg hæve mit købt af en pony med slidgigt?

I marts 2002  købte vi en pony  til kr. 18.000,00. Ponyen er salgstjekket hos lokal dyrlæge og går igennem bøjeprøven.

D. 8. maj er ponyen halt og det bliver den desværre ved med at være, efter at være behandlet af dyrlæge.

Vi vælger så at få hesten til undersøgelse på et Dyrehospital og får der diagnosen slidgigt, hvilket betyder, at den er ubrugelig som ridehest.

Dyrlægen her mener, at vi kan ophæve købet på grund af skjulte fejl og mangler. Mit spørgsmål er så, kan jeg det ?

Svar:

Slidgigt er jo ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Derfor har jeres pony givetvis været mangelfuld allerede på købstidspunktet - og da en mangel, der bevirker, at ponyen ikke kan bruges som ridedyr også må anses for væsentlig, er jeg ikke i tvivl om, at en ophævelse vil være berettiget. 

Du skal skriftligt meddele sælger, at du hæver handelen og at han/hun derfor bedes afhente sin pony indenfor en nærmere angivet frist, mod samtidig tilbagebetaling af købesummen. Husk at anføre, at ponyen - hvis den ikke hentes - herefter henstår for sælgers regning og risiko og at du forbeholder dig at foretage dækningssalg, hvis sælger ikke reagerer.

HUSK at sende brevet anbefalet og behold selv en kopi af bevismæssige grunde.

Venlig hilsen

Med venlig hilsen

Husen Advokater

Karen Kaufmann