Hvad er reklamationsfristen for reparationer?

Jeg har i december 2001 købt et par handsker, som nu er gået i stykker. Forretningen har accepteret at sy dem for deres regning.

Hvorledes forholder det sig med reklamationen, hvis de igen går i stykker ?

Løber fristen fra december 2001, således at den udløber december 2002, eller gælder der en ny 1(eller 2)-årig frist fra reparationen ?

Svar:

Det er de færrest der ved det, men når du får dine handsker repareret løber der faktisk en 5-årig reklamationsfrist. Dette er dog afhængigt af, hvordan en reparation foretages. Udskiftes der nogle dele (hvilket jeg dog ikke går ud fra er tilfældet ved reparation af handsker) gælder der en ny reklamationsfrist for den enkelte del. Denne reklamationsfrist følger købeloven og er altså nu 2 år. 

Foretages der udelukkende en "ren" reparation - altså hvor der alene foretages reparationsarbejde - er dette omfattet af den almindelige forældelsesregel i dansk ret i 1908-loven (5 år). Man skal dog huske at man selvfølgelig ikke kan reklamere for efterfølgende slid og ælde.

Der løber altså i dit tilfælde en frist på 5 år. Fristen løber fra reparationen.

Så det er altid en god idé, at få en kvittering på reparationen, når man får tingen tilbage.

- Også selvom man ikke har betalt noget!

Med venlig hilsen

Annette Hansen