Må en garantireparation af et videokamera tage 6 uger?

Jeg har et videokamera, som blev indleveret til garantireparation for 6 uger siden. Hos forhandleren fik jeg beskeden at det ville tage en uge - da jeg efter ca. to uger rykkede første gang, fik jeg så at vide at "det plejede" at vare en uge. Følgende gange jeg har rykket, har jeg fået at vide "at de arbejder på sagen". 

Hvor lang tid er det rimeligt jeg skal vente ? 

Kan jeg evt. kræve at få et andet kamera i stedet ?

Svar:

Efter dansk ret er det sådan, at hvis der er en mangel ved en vare, man har købt får man nogle mangelsbeføjelser. Dette er beføjelser som krav på omlevering eller krav på at ophæve handlen. I alle forbrugerkøb gælder dog den undtagelse, at hvis sælger tilbyder afhjælpning, må man som køber finde sig i dette. Sælgeren kan afhjælpe ved at reparere varen. For at sælgeren kan benytte denne ret må afhjælpning ske inden rimelig tid og uden væsentlig ulempe for køberen.

Hvad der er "rimelig tid" afhænger af varens art og manglens karakter. Varen man skal bruge til dagligt - ex. fryser og lign. har en kort afhjælpningsfrist. Hvis der er tale om en kompliceret fejl er fristen ligeledes længere, end hvis fejlen er nem at udbedre. Der er tale om en konkret afvejning i det enkelte situation.

I dit tilfælde vil jeg dog mene, at tidsgrænsen er ved at være nået, og sælgeren kan således ikke længere påberåbe sig afhjælpning, når han ikke kan gøre det hurtigere end tilfældet er.

6 uger er for lang tid.

Du kan nu vælge at påberåbe dig dine almindelige mangelsbeføjelser herunder altså omlevering. Dette betyder altså, at du kan kræve et nyt videokamera i stedet for.

Til din orientering kan jeg oplyse, at købeloven er blevet ændret d. 22.04.2002 ved virkning for køb, der er foretaget efter d. 31.12.2001. Ved den nye lov er sælgers afhjælpningsret helt afskaffet og den almindelige garantiperiode udvidet til 2 år. 

 

Med venlig hilsen

Annette Hansen