Er jeg lovligt indberettet til RKI?

Jeg har nogle spørgsmål omkring kreditors indberetning til R.K.I. af debitor.

Er det korrekt at indberette folk, der skylder penge, til R.K.I.UDEN at være indkaldt til fogedretten, eller kan man gøre brug af dette uden nogen form for forvarsel. Er det god advokatskik?

Venligst en Skyldner

 

SVAR:

Det følger af registerlovens § 12, stk. 3, at summariske oplysninger om skyldforhold kun må videregives, hvis oplysningerne hidrører fra Statstidende, er indberettet af en offentlig myndighed efter reglerne i kapitel 5 a i lov om offentlige myndigheders registre, eller hvis oplysningerne vedrører skyldforhold til samme kreditor på mere end 1.000 kr. og kreditor har erhvervet den registreredes skriftlige erkendelse af en forfalden gæld, eller hvis der er foretaget retslige skridt mod den pågældende.

Oplysninger om endeligt godkendt gældssanering må dog ikke videregives.

Hvis du ikke har erkendt gælden skriftligt, må du efter min læsning af loven ikke indberettes i det foreliggende tilfælde.

Hvis en advokat har indberettet dig, selv om lovens betingelser herfor efter din opfattelse ikke er opfyldt, bør du overveje at klage til advokatmyndighederne, som herefter vil tage stilling til, om der foreligger en overtrædelse af reglerne om god advokatskik. det kan du læse mere om på emne nr. 174.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg