Er der 1 års garanti på japansk produkt købt i Tyskland?

Dersom man køber et eller andet produkt her i Danmark, - et produkt, som er fabrikeret hos et Japansk verdensfirma med repræsentation i Danmark, såvel som i Tyskland, som i andre europæiske lande, har man så vidt jeg ved EET års garanti på produktet.

Dersom nu samme produkt af mig købes i Tyskland, har det "store japanske firma", som jo er repræsenteret i Danmark da garantiforpligtelsen over for mig her i Danmark?

Svar:

Hvis du køber et produkt herhjemme har du ifølge Købeloven en reklamationsfrist på 2 år - hvilket ikke er det samme som en garanti. En garanti foreligger principielt kun, hvis sælgeren eller producenten lover dig en retsstilling, som er bedre end den, der følger af Købelovens bestemmelser.

Endvidere er det således, at Købeloven principielt kun regulerer forholdet mellem sælger og køber - d.v.s. retsstillingen mellem dig og den forretning, hvor du køber produktet (det "store japanske firma" er derimod ikke sælger i forhold til dig)  - og kun i de tilfælde, hvor lovvalget i øvrigt fører til, at dansk ret skal finde anvendelse, hvilket som udgangspunkt vil sige i de tilfælde, hvor sælgers forretningssted er i Danmark.

Med andre ord finder Købeloven kun anvendelse hvis du køber noget i en forretning her i Danmark, medens det ved køb i f.eks. Tyskland, er tysk ret, der er afgørende (ganske enkelt fordi hverken producent eller sælger jo har indflydelse på, hvor kunderne kommer fra - de kunne f.eks. også komme fra Australien eller Peru). Bortset fra tilfælde, hvor der kan være tale om produktansvar, kan du således som udgangspunkt kun rette kravet mod den umiddelbare sælger - d.v.s. forretningen i Tyskland - og i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder på sælgers forretningssted.

Hvis der så er ydet en særskilt garanti fra producenten (som det ofte er tilfældet for en række produkter), vil det være indholdet af denne garanti, der alene er afgørende for, hvilke krav du i givet fald har mod producenten, henholdsvis dennes repræsentant i Danmark. Ikke helt sjældent ser man "world wide" garantier, hvor producenten f.eks. lover at man kan reklamere lokalt over fejl og mangler - og det vil producenten naturligvis være bundet af, men hvis der f.eks. kun ydes et halvt års garanti kan du ikke med henvisning til, at du bor i Danmark, kræve at garantiperioden skal være længere.

Venlig hilsen

Med venlig hilsen

Husen Advokater

Karen Kaufmann