Kan jeg indgive ny begæring om gældssanering?

Jeg har i år fået afslag på ansøgning om gældssanering. Denne kendelse kærede jeg til Vestre Landsret, som stadfæstede kendelsen.

Jeg er komplet uforstående over for afslaget, (sagen er lidt for kompliceret til at beskrive her, men jeg skylder ca. 1,2 mill. væk og tjener ca 16.000 kr. om måneden)

Jeg vil derfor spørge, om der en nogen regel for "hvornår man kan prøve igen", bl.a. fordi min økonomiske situtation muligvis vil ændre sig væsentligt, inden for den nærmeste tid, bl.a. p.g.a. påtænkt bofællesskab, med dermed følgende ændring af bolig og transportudgifter.

SVAR:

Der gælder ikke nogen bestemte regler om, hvornår du kan søge gældssanering på ny.

Det afgørende må være, om der foreligger en ny situation, hvor forholdene har ændret sig.

Jeg håber, at du får bedre held denne gang.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg