Kan jeg hæve købet af en mandagscomputer?

I oktober 1999 købte jeg via min arbejdsgiver en hjemmecomputer.

Allerede fra starten af maskinen konstaterede jeg et betydeligt antal fejl på maskinen.

Således virkede dvalefunktionen ikke, og den " fastfrøs billedet " i flere minutter. Den var til trods for den forholdsvise høje pris meget langsom og den larmede meget. 

Da den oveni de andre fejl også fik start og lukke problemer besluttede jeg i begyndelsen af marts d.å. at indlevere den til reparation,  da jeg havde forsikret den i 3 år.

Jeg fik maskinen retur ca. 3 uger efter, hvor det viste sig, at  maskinen fejlede nøjagtigt det samme som før reparationen. Maskinen indeholdt mange stamoplysninger der var slettet. Det irriterede mig meget, da nogle af oplysningerne var meget svær at rekonstruere.

I maj måned udskiftede det firma, der havde solgt maskinerne blæserne i maskinerne, idet der tilsyneladende var klaget over støjen i maskinerne. Støjen forsvandt, men maskinen var nu fyldt med fejlmeddelelser, så jeg i juni besluttede at indlevere maskinen til reparation igen

Ca. 3 uger senere modtog jeg atter maskinen retur. Reparationen havde  bestået i en udskiftning af harddisken. Jeg konstaterede ved modtagelsen, at maskinen nu kun var behæftet med 2 fejl, nemlig dvalefunktionen  og " fastfrysning " af billedet ( 8-10 gange daglig ).

Jeg var egentlig indstillet på at leve med de fejl maskinen  havde, men da jeg i sidste uge ikke kunne starte maskinen op, slap min tålmodighed op og jeg afleverede igen maskinen til reparation.
 
Da jeg ikke kunne starte maskinen op, havde jeg ikke mulighed for at tage kopi af mine stamoplysninger, hvoraf nogle ikke kan rekonstrueres. Jeg må jo se i øjnene, at oplysningerne er slettet, og at jeg modtager maskinen retur med stort set samme fejl som da jeg afleverede den.
 
Jeg ønsker ikke at beholde maskinen mere, da jeg mener der må være tale om en "Mandagsmaskine ", og uanset hvor meget de reparerer på den, så kommer den aldrig til at virke ordentlig mere.

Det kan efter min mening ikke være rigtigt, at jeg skal fortsætte med at aflevere maskinen til reparation i hele garanti-  forsikringsperioden, og hver gang konstatere at de har slettet mine stamoplysninger.
 
Jeg ønsker at modtage en ny maskine eller få mine penge retur, da jeg har mistet tilliden til maskinen fuldstændig.

Hvordan griber jeg sagen an?  Er der mon nogle af mine forsikringer, der evt. dækker mine retsomkostninger, hvis det viser sig at jeg må gå den tunge vej for at få ret ?
 
På forhånd tak.

 
Svar:
 
Efter købeloven har du et år fra leveringsdagen til at reklamere over fejl  og mangler, som sælgeren gratis skal udbedre. Det fremgår af købelovens  regler.
 
Forsøger sælgeren flere gange, men forgæves at udbedre en fejl, kan du hæve  købet og kræve alle dine penge retur mod at aflevere computeren til  sælgeren.

Sælgeren kan dog afværge ophævelsen ved i stedet at levere dig en  helt ny og fejlfri computer af samme mærke, standard  m.v.

 Du kan eventuelt sende sælgeren et anbefalet brev, som du - af bevismæssige  grunde - beholder en kopi af, og hvor du understreger, at såfremt du endnu en gang får computeren retur efter en mislykket  reparation, agter du straks derefter at hæve handlen efter købelovens § 78, der bestemmer  følgende:

"Lider salgsgenstanden af en mangel, kan køberen hæve købet eller kræve et  forholdsmæssigt afslag i købesummen eller omlevering efter reglerne i § 42,  stk. 1, eller § 43, stk. 1 og 2. Køberen kan endvidere forlange, at sælgeren  afhjælper mangelen, medmindre dette vil forvolde sælgeren uforholdsmæssig  omkostning eller væsentlig ulempe. Ved artsbestemte køb kan sælgeren  opfylde sin afhjælpningspligt ved at foretage omlevering."
 
Kommer maskinen retur i fejlbehæftet tilstand, kan du gøre alvor af din  trussel og sende endnu et anbefalet brev, hvor du rent faktisk hæver købet.
 
Med venlig hilsen
 
Erik Frodelund