Hvordan får jeg pengene tilbage for en vare, der er købt på Internettet?

Jeg har købt en vare af en dansk butik på Internet. Jeg får varen sendt pr. efterkrav og konstateret at varen ikke er den, jeg har betalt for.
 
Jeg returnerer varen anbefalet til leverandøren og hører aldrig mere fra ham. Varen er sendt fra den butik, hvor jeg bestilte varen, men på fakturaen stod der navnet på en anden butik.

Jeg har forsøgt at opsøge denne anden butik, men den ser lukket ud og de besvarer heller ikke telefonopkald.

Hvad kan jeg gøre for at få mine penge igen??

Svar:

Du kan kun få dine penge igen - og det har du ubetinget krav på - hvis du kan finde sælgeren, dvs. den omtalte Internet-butik eller dens "bagmænd".
 
Efter den seneste ændring af forbrugeraftaleloven SKAL alle netbutikker fra 1. juni 2000 opgive en fysisk adresse, som kunderne kan henvende sig  til.

Det fremgår af lovens § 11 a, der bestemmer følgende:

"Indgås der en aftale om fjernsalg, skal de oplysninger, der er nævnt i §  11, stk. 1, nr. 1-6, meddeles forbrugeren læsbart på papir eller på et andet varigt medium, som forbrugeren råder over og har adgang til, medmindre forbrugeren allerede har modtaget oplysningerne på denne måde.

Den erhvervsdrivende skal endvidere på den anførte måde give oplysning om
 
1) en fysisk adresse, hvor forbrugeren kan henvende sig med eventuelle  klager,
 
2) betingelserne for brug af foreliggende garantitilsagn og reparations- og  vedligeholdelsesservice og
 
3) tydelig oplysning om eventuel fortrydelsesret i medfør af denne lov,  herunder om betingelserne for og fremgangsmåden ved brug af fortrydelsesretten samt om reglerne i § 12, stk. 2 og 3".
 
Er handelen indgået efter den omtalte dato, kan du tage en snak med  Forbrugerstyrelsen, evt. på deres telefon: 70 13 13 30.
 
Med venlig hilsen
 
Erik Frodelund