Hvor længe er jeg bundet af mit medlemskab i et fitnesscenter?

Jeg træner i et fitnesscenter, hvor jeg har skrevet under på en kontrakt og er blevet bundet for 2 år – det vil sige centret forlanger, at jeg skal indbetale 285 kr. hver måned i 2 år.

Men nu er det sådan, at jeg lider af migræne mange dage i måneden, samt har dårlig ryg, så jeg kan ikke udnytte mit medlemskab i centret til fulde.

Jeg spurgte derfor derovre, om jeg måtte melde mig ud og nøjes med at betale pr. gang, men det må jeg ikke!!

De siger, at jeg har skrevet under på den kontrakt for 2 år, og at de får provision af det, så jeg er tvunget til det!!

Mit spørgsmål er:
Kan det virkelig være rigtigt, at man ikke kan melde sig ud igen??
Kan man "bondefange" folk for 2 år??

Jeg mener, hvad hvis man bliver syg? Eller flytter? Skal man så virkelig vedblive med at betale?


Svar:

Du kan opsige aftalen, så den ophører et år efter, den blev indgået, og det kan du efter forbrugeraftalelovens § 14, som bestemmer følgende:

"Ved aftaler om en løbende forpligtelse for den erhvervsdrivende til mod vederlag at foretage tilsyn eller vedligeholdelse af fast ejendom eller løsøre, at udføre vagt- eller redningstjeneste, at give undervisning, at udføre bogførings-, regnskabs- eller revisionsvirksomhed, at yde legemspleje eller at yde andre lignende tjenester kan forbrugeren, når der er gået 9 måneder efter aftalens indgåelse, opsige aftalen med 3 måneders varsel til udgangen af en måned".

Du kan udmærket sende din opsigelse allerede nu, så aftalen ophører, når de 12 måneder er gået.

Men gør det af bevismæssige grunde i et anbefalet brev, som du beholder en kopi af.

I brevet kan du eventuelt meddele centret, at det vilkår, der er indsat i aftalen med dig, er i strid med forbrugeraftalelovens regler, og at centret derfor kan straffes med bøder, se eventuelt lovens § 18 stk.1 under denne linjes lovsamling.

Men du kan måske også bruge denne oplysning til at få centret til at lade dig slippe fri af aftalen på et tidligere tidspunkt!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund