Må kommunen nægte at yde hjælp til min hjemløse ven?

jeg har en meget god ven, som er hjemløs, har intet arbejde og er blevet smidt ud af sin arbejdsløshedkasse, da han ikke kunne betale. Måtte flytte fra Kbh området til Jylland og mistede derved sit arbejde og fik 5 ugers karantæne.

Han bor lige p.t rundt omkring hos venner og bekendte men kun for enkelte dage af gangen. Han har ikke flere penge til at afholde sig selv med kost for. Han har henvendt sig til Kommunen og søgt om bistandshjælp.

De siger, at han skal have en folkeregisteradresse, for at de vil hjælpe ham ellers skal han bo på forsorgshjem. Det vil være enormt ydmygende for ham at bo et sådant sted, og han vil dermed blive knækket helt også psykisk. Han kan jo heller ikke gå på en boligforening og søge et værelse, da han ingen penge har til indskud eller noget.

Er det virkelig rigtigt at han ikke kan få hjælp til hverken den daglige kost eller indskud før han kommer med en lejekontrakt ? Mener heller ikke det er gratis at bo på forsorgshjem og at man først der kan blive tilmeldt pr folkeregister efter 3 mdr ?

Lige nu gælder det liv og død for ham - han mener ikke han har mere at leve for, når han ikke engang kan få bare lidt til sine daglige mad.

Håber derfor at høre fra jer meget snart - er der ikke en lov om hjælp til alle her i landet uanset ?

SVAR:

Det fremgår af lov om aktiv socialpolitik § 3, at enhver, der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter loven. For at få kontanthjælp til forsørgelse, skal betingelserne herfor også være opfyldt. Der skal være sket en såkaldt social begivenhed, der medfører, at man ikke kan forsørge sig selv og behovet for hjælp skal ikke kunne dækkes af andre ydelser. Din ven opfylder disse betingelser.

Det er ikke et krav, at man skal have en folkeregisteradresse for at kunne få kontanthjælp. Den kommune, hvor pågældende opholder sig, er pligtig til at yde hjælp efter aktivloven. Det afgørende er, om pågældende har opgivet sin bolig i en tidligere kommune og der er intet der tyder på, at opholdet i den nye kommune, er midlertidigt. Er dette tilfældet, er den kommune, hvor pågældende opholder sig, pågældendes opholdskommune og opholdskommunen har pligt til at yde hjælp. Praksis kan dog være sådan, at såfremt pgl. senest er registreret f.eks. i København og pågældende tager ophold i f.eks. Århus, skal Århus Kommune yde hjælp. Denne hjælp kan bestå alene i en enkeltbillet til København. Hjælpen kan også bestå af vedvarende hjælp til forsørgelse, men Århus Kommune vil da bede Københavns Kommune om refusion. Såfremt Århus Kommune ikke kan få refusion af Københavns Kommune, vil Århus Kommune formentlig alene yde enkeltbilletten til København.

Efter lov om social service § 66 har kommunen pligt til at anvise husly mod betaling til en husvild. Dette består, ud over evt. opskrivning til lejlighed, i tilbud om forsorgshjem eller herberg. Såfremt kommunen selv ejer boliger eller har anvisningsret til sådanne, har kommunen også et anvisningskontor eller boligformidling.

Der er også forskellig praksis for, hvornår folkeregistret vil registrere adressen, når det er et herberg. I københavns Kommune afventer man typisk 14 dage, for at være sikker på at pågældende bliver dér i længere tid. Hvis dette er tilfældet, er det nok for folkeregistret at forsorgshjemmet telefonisk oplyser at pgl. fortsat bor dér.

Der er også mulighed for at få hjælp til betaling af indskud. Det kræver jo, at man møder på kommunen med et konkret tilbud om lejlighed. Hjælpen hertil ydes mod tilbagebetaling.

I den konkrete sag vil jeg foreslå, at din ven beder kommunen om en skriftlig afgørelse om, hvorvidt han kan få kontanthjælp. Såfremt kommunen fastholder sin nægtelse af at yde hjælp, så påklag afgørelsen til nævnet med anmodning om hastebehandling, da han jo er uden et forsørgelsesgrundlag.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde