Kan håndværker løbe fra sit mundtlige tilbud?

En håndværker gav mig i forbindelse med et stykke vvs-arbejde et mundtligt tilbud og en fast pris på 3300 kr. for udførelse af dette stykke arbejde.

Jeg accepterede tilbuddet, men da regningen kom var den 700 kr. højere end det vi aftalte - hvad gør man så?

Skal jeg betale det mundtligt aftalte beløb på 3300 kr, og hvorledes er min retsstilling?

SVAR:

Mundtlige aftaler er principielt lige så bindende som skriftlige aftaler.

Du har imidlertid  bevisbyrden for, at der foreligger en mundtlig aftale om, at prisen var på 3.300 kr., og hvis håndværkeren benægter, at der er indgået en sådan aftale, vil du blive dømt til at betale de 4.000 kr.

Du kan jo sende en check på 3.300 kr. og  i fremsendelsesbrevet anføre, at dette var en aftalte pris. Det kan jo trods alt tænkes, at håndværkeren er en ærlig person, der godt kan huske, hvad der er aftalt.

Moralen er, at man aldrig må stole på mundtlige aftaler.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg