Kan Fona kræve 1.260 kr. for en garantireparation?

Jeg skriver til Dem i forbindelse med vores reparation af vores tv. Vi købte nyt tv i Fona sidste år. Vi konstatere en fejl på vores tv, (en hyletone), og tager kontakt til Fona i den afd., hvor vi købte tv´et. Og dette gjorde vi inden garantiens udløb.

Det viste sig at, det ikke var en fejl som de kunne reparere ude hos os, så fjernsynet skulle på værksted. Det kom så på værksted og vi fik vores fjernsyn tilbage efter 3 uger. Men !! Fejlen var ikke udbedret. Jeg tager straks kontakt til Fona igen og fortæller at fejlen ikke var udbedret. (på deres rep. nota. står der tydeligt at der er 3 måneders (ekstra) garanti på samme fejl.)

Nå, men alt i alt, skulle vores tv så tilbage på værksted.

Jeg har modtaget en meddelelse fra Fona at mit fjernsyn er klar til levering (de har denne gang haft mit tv i 5 uger) og at jeg nu skal betale kr. 1260,00 + kørsel. ??

Jeg har skrevet 2 breve (1 anbefalet) til Fona´s hovedkontor at jeg ikke vil betale og at jeg ser straks at de leverer mit tv tilbage i udbedret stand.

Men nu er mit problem det at, jeg stadig ikke har hørt fra Dem. Og hvad gør jeg nu ?

Håber at høre fra Dem, og tak for en god hjemmeside.

SVAR:

Send Fona et anbefalet brev, som du - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor du forlanger at få dit fjernsyn udleveret uden at skulle betale, da der løber en ny et-årig frist på mangler ved den foretagne reparation, se købelovens § 83 under denne linjes lovsamling.

Anmod Fona om et skriftligt svar, da du i tilfælde af et afslag agter at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund