Køb af min onkels sommerhus

Jeg har fået tilbudt at købe min onkel og tantes sommerhus, de har ingen børn og har kun familie tilbage på min side.

Spørgsmål: Er der en bundgrænse for, hvad man må købe en ejendom for ?

Jeg spørger, fordi de næsten vil forære mig det gratis!

Husets offentlige vurdering ligger p.t. på 480.000kr.

CK

 

SVAR:

Da du ikke kan modtage gaver efter gaveafgiftsreglerne fra din onkel og tante, kan du næppe påberåbe dig reglerne i  værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 17.11.1982, som fortsat er gældende

Du må derfor påregne, at du skal betale indkomstskat af en eventuel gave.

I bør kontakte en advokat, som kan bistå jer med skødet og sørge for, at der ikke bliver skattemæssige problemer, f. eks med berigtigelsen af købesummen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg