Taber jeg penge på mit sælgerpantebrev?

Jeg har et sælgerpantebrev, fra et tidligere hussalg.

Da køber muligvis bliver tvunget på tvangsaktion, efter der er gjort udlæg i huset, af en kreditor, som køber skylder penge.

Spørgsmålet er, om jeg kan miste noget ved en tvangsaktion?

Det virker lidt urimeligt, da køber altid har betalt termin til tiden.

Svar

Svaret på dit spørgsmål afhænger udelukkende af budsummen på en eventuel kommende tvangsauktion.

Bliver huset eksempelvist solgt for 600.000 kr., skal panthaverne fyldestgøres i prioritetsrækkefølge. På 1. prioriteten står normalt et eller flere realkreditlån, som først skal dækkes. Sælgerpantebrevet har normalt prioritet næst efter realkreditlånene, og hvis disse kun udgør eksempelvis 500.000, bliver der dækning til 100.000 kr. til sælgerpantebrevet. Udlægget har prioritet efter dit sælgerpantebrev, og udlægshaveren får derfor kun dækning for sit tilgodehavende, hvis der også er plads hertil indenfor budsummen.

Det lyder til, at dit pantebrev har løbet i nogle år. Da der i de sidste par år har været pæne prisstigninger på fast ejendom, skulle der være rimeligt gode udsigter til, at der bliver dækning til dit sælgerpantebrev. Det er dog desværre langt fra sikkert, da huset eksempelvis kan være misrøgtet.

Jeg vil råde dig til at rette henvendelse til en advokat, som kan repræsentere dig i forbindelse med en eventuel tvangsauktion, herunder eventuelt byde på dine vegne, således at budsummen bliver så stor, at der bliver dækning for dit pantebrev.

Hvis der skulle ske det, at der ikke bliver fuld dækning for dit pantebrev på tvangsauktionen, bevarer du en personlig fordring mod skyldneren, og denne fordring kan søges inddrevet på normal vis. Dette er dog normalt en ringe trøst, da de fleste husejere, der har været igennem en tvangsauktion, ikke er og aldrig bliver i stand til at betale deres gæld.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg