Skal jeg betale 900 kr. for et PC-tjek i garantiperioden?

Mon computer er købt som ny i april 98. Der opstod fejl første gang kort tid efter købet (sort skærm og fastfrysning af mus).

Efter gentagne nedlukninger/genopstarter lykkedes det at få computeren til at fungere igen.

Forløbet blev meddelt forhandleren, som ikke kunne oplyse noget om årsagen til fejlen.

Fejlen er nu opstået igen og computeren er indleveret til reparation hos forhandleren. Denne siger, at alt fungerer normalt og at de intet har foretaget af reparationer.

Hertil svares, at det netop er problemet, i perioder er der ingen fejl og i andre er der fejl.

Forhandleren oplyser at de kan sende computeren til en særlig sagkyndig. Dette vil koste 900 kr.

Spørgsmålet går på flg:

Er der juridisk belæg for, at en forhandler kan afkræve dette beløb, når fejlen opstår inden for garantiperioden?

Det er dog forhandleren, som ikke besidder ekspertisen til at løse problemet og derfor må søge fremmed hjælp og på denne måde påfører mig den nævnte omkostning.

SVAR:

Forhandleren kan godt forlange en sådan betaling for et pc-tjek hos "en sagkyndig". Men viser undersøgelsen, at der er mangler ved din computer, bliver udgiften forhandlerens, lige som han må betale for udbedring af manglerne.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund