Kan der gøres udlæg i erstatning for erhvervsevnetab?

Jeg har en hel del gæld,blandt andet anpartsgæld, som jeg afdrager på via diverse forlig.

Jeg modtager om nogen tid en erstatning for erhvervsevnetab fra arbejdsskadestyrelsen.

Kan mine kreditorer gøre udlæg i erstatningen?

Hvad kan jeg købe for pengene uden de tager det fra mig?

SVAR:

Dine kreditor kan ikke gøre udlæg i det nævnte erstatningsbeløb, så længe beløbet ikke er udbetalt.

Når beløbet er udbetalt, kan de heller ikke gøre udlæg, hvis  beløbet ved indsættelse på særskilt konto i bank eller sparekasse eller på anden måde er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue. Det samme gælder om renter og udbytte af erstatningen.

Du bør være meget omhyggelig med at holde erstatningen klart adskilt fra din øvrige økonomi.

Du kan læse mere om hvad du må beholde på emne nr. 643.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg