Skal min kæreste tilbagebetale kontanthjælp, mens hun fortsat er på kontanthjælp?

Jeg er en 26-årig mand, der har et spørgsmål vedrørende tilbagebetalingspligt af udbetalt bistandshjælp.

Problemstillingen er som følger:

Sidste år i september opsagde min kæreste sin stilling som social- og sundhedshjælperelev efter 5 måneders elevtid. Grunden var, at hendes ryg ikke kunne holde til de mange tunge løft, og det derfor var svært for hende at gennemføre uddannelsen.

Da hun henvendte sig til socialcenteret for at overgå til bistandshjælp, fik hun besked på, at den første måneds udbetaling var tilbagebetalingspligtig.

Ved årsskiftet modtog hun et påkrav fra kommunen på beløbet, ca. 5000 kr. Da hun stadigvæk er på bistandshjælp, og jeg ligeledes er det, var det en stor mundfuld. Hun fik derfor lavet en tilbagebetalings ordning, med et månedligt afdrag på kr.200.

Mit spørgsmål er kort og godt: Kan det være rigtigt at hun skal betale tilbage på udbetalt bistandshjælp, mens hun stadigvæk kun modtager bistandshjælp, som, som jeg har forstået det, kun skulle være til at leve for, og ikke til afbetaling af gæld?

SVAR:

Ja, det kan være rigtigt - indtil videre.

Efter bruttoficeringen af kontanthjælpen for nogle år siden forekommer der tilfælde, hvor kommunerne finder, at det er muligt/rimeligt at fastsætte en tilbagebetalingsordning allerede, mens pågældende fortsat modtager kontanthjælp. F.eks. i tilfælde, hvor ansøgeren har en ret lav boligudgift. Den Sociale Ankestyrelse har accepteret denne praksis. Det viser denne afgørelse - SM O-36-96: "Det forhold, at ansøger var kontanthjælpsmodtager, udelukkede ikke i sig selv, at han var omfattet reglen i bistandslovens § 27. Der kunne således fastsættes en tilbagebetalingsordning under forudsætning af, at han selv og familien ikke ville komme til at mangle det nødvendige til eget og familiens underhold. Ved vurderingen af tilbagebetalingsevnen var der ikke hjemmel til anlægge en mildere trangsvurdering, fordi ansøger modtog kontanthjælp."

Som altovervejende hovedregel må kommunen ikke fastsætte en tilbagebetalingsordning, når din kæreste fortsat modtager kontanthjælp. Højesteret har i en principiel dom fra 02.07.1999 fastslået, at der kun kan fastsættes en tilbagebetalingsordning, såfremt den pågældende har et væsentligt større rådighedsbeløb end kontanthjælpsmodtagere i almindelighed.

Med venlig hilsen

Erik Jappe

Socialrådgiver

Hjemmeside

E-mail: erikjapp@post7.tele.dk