Er frivilligt forlig uden kreditoplysninger ugyldigt?

Jeg kunne helt konkret godt tænke mig at vide, om et frivilligt forlig er ugyldigt, såfremt kreditor ikke har medsendt en oversigt over de løbende kreditomkostninger sammen med forliget (renter & omkostninger)?

SVAR:

Forliget er gyldigt gyldigt, selv om kreditgiveren ikke har opfyldt sin oplysningspligt efter kreditaftalelovens § 9.

Ifølge kreditaftalelovens § 23, stk. 1 bliver konsekvensen af, at oplysningspligten vedr. kreditomkostningerne ikke er oplyst, at forbrugeren højst skal betale lånebeløbet plus en rente på 5% over discontoen.

Hvis der slet ikke er nogen afdragsordning i det frivillige forlig, er der ikke tale om en kreditaftale, og i så fald gælder oplysningspligten ikke.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg