Hvem skal betale for opsætning af vandmåler?

Jeg har lige solgt mit hus på landet. Huset blev solgt den 1. dec 1997 og i huset skulle der være opsat vandmåler inden den 1. jan 1998. Men da jeg vidste, at det var tæt på salg af huset, mente jeg, at køber lige så godt kunne sørge for opsætningen af denne vandmåler.

Kort tid før udflytningen dukker en mand tilhørende vandværket op for at se, hvor i huset at de udgående rør gik op. Det syntes jeg var helt ok, så jeg lukkede ham ind. Da han så er ved at gå igen spørger han, om han skulle sende en smed ud den efterfølgende dag for at besigtige forholdene og for at sætte vandmåleren op. Til dette svarer jeg at det ikke er nødvendig, da jeg selv har en smed til at foretage dette arbejde, hvis det absolut skulle laves før købers overtagelse.

Men så fortalte vedkommende mig, at det altså ikke kostede mig en eneste krone at få opsat vandmåleren. Det ville vandværket betale for, og det var kun i tilfælde af, at der skulle graves op til målerbrønd, at det ville koste mig.. Det overraskede mig selvfølgelig positivt og derfor var der så ikke noget i vejen for, at vandmåleren skulle opsættes nu, idet jeg var overbevist om, at det ikke ville koste mig noget.

Smeden kom så også næste dag og opsatte vandmåleren, men da han efter endt arbejde så skal til at forlade ejendommen spørger han mig, så hvor han skal sende regningen hen ? Dertil svarer jeg, at jeg har hørt at det ikke kostede mig noget og at det derfor måtte være på vandværkets regning, idet jeg så ellers ville have ladt opgaven gå videre til den nye ejer eller selv have sørget for, at den ville blive sat op.

Nu er problemet så, at jeg har fået en regning på 642,00 kr. fra smeden for opsætningen og arbejdsløn. Her var det, at jeg gerne ville spørge om, hvor jeg står henne i en sådan sag ??

Jeg mener helt klart, at det er vandværket, der skal betale, da det er dem der mere eller mindre har vildledt mig og at jeg har handlet i den tro, at det ikke ville koste mig noget.

Håber at I kan hjælpe mig.

SVAR:

Umiddelbart kan du tvinge vandværket til at betale, for rent juridisk er det nemlig sådan, at "bestilleren hæfter for udgiften".

Når vandværket har bestilt smeden, hæfter det for regningen.

Men hvis det fremgår af vedtægter eller sædvanlig praksis på dette område, at den enkelte grundejer selv skal betale for installationen inde i huset, så får du kun en stakket frist ved at lade vandværket betale regningen. I så fald kan det efterfølgende kræve udgiften betalt af dig - medmindre du kan bevise, at den omtalte medarbejder lovede, det ville være gratis (og det vil han jo næppe stå ved).

Du kan eventuelt prøve at stå fast på, at du ikke har bestilt smeden, som derfor skal sende regningen til vandværket. Samtidig kan du sende vandværket et anbefalet brev, som du - af bevismæssige grunde - bør beholde en kopi af, og hvor du forklarer følgende:

1) At da vandværket har bestilt smeden til at lave en installation i dit hus, må vandværket betale regningen.

2) At du helt klart fik oplyst, at installationen skulle betales af vandværket og derfor ville være gratis for den enkelte husejer.

Men du risikerer at hænge på regningen, hvis vandværkets medarbejder hævder, at han aldrig har givet dig et sådan tilsagn.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund